یکی از مشغله‌های شیرین پدر و مادرها هنگام تولد فرزندشان، انتخاب نام برای آنهاست. نام‌گذاری برای فرزندان، نه‌ تنها میان مسلمانان، بلکه در کلیه ادیان، ملل و اقوام دنیا امری جدی و لذت‌آفرین است.

امام کاظم (ع) : نخستین نیکی مرد به فرزندش ، انتخاب نام نیکو برای اوست ، پس هرکس باید نام زیبا برای فرزندش انتخاب کند.  وسائل الشیعه جلد15 صفحه122

اسم

معنی

آذرچهر

همانند روشنایی

آرام

قرار، سکون

آرمیتا

آرمان، عشق پاک

آژند

نام گلی است

آوا

آواز، آهنگ

آسیمن

نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است

آدنا

نام روستایی در نزدیکی چالوس

َترَنُم

آواز خوش

تهمینه

زن رستم و مادر سهراب

کلیک کنید : اسم دختر بیشتری ببینید

کلیک کنید : اسم پسر بیشتری ببینید