ایشان هفت گام را برای داشتن فرزندانی دانا پیشنهاد کرده است. وی معتقد است :


" هیچ سرمایه گذاری برای خانواده مهمتـراز آمــوزش فــرزندان نیست."

او روشهای ساده ای را برای کمک به فرزندان پیشنهاد ‌می‌کند که برای هرکس بدون توجه به سطح درآمد ، موفقیت آمیز است.


۱) فـــــرزند خود را هــــر روز به مدرســـه بفرستید.


واضح است که حضور در مدرسه اهمیت دارد. بررسی ای که اخیراً، انجام شده ، نشان ‌می‌دهد میزان حضور در کلاس درس روش خوبی برای پیش بینی نمرات آزمون است.کسانی که میزان حضور آنها ۹۳ درصد بود ، در آزمونهای استاندارد ، رتبه اول را به دست آوردند. کسانی که تنها ۸۵ درصد در کلاسها حضور یافتند نمرات آنها افت پیدا کرد. وی ‌می‌گوید کارهایی که به طور مرتب انجام شود، بهتر از همه در خاطر ‌می‌ماند.بر نظم و ترتیب تکالیف مدرسه نظارت کنید و مدت زمان تماشای تلویزیون را کم کنید.بین ساعاتی که در جلوی تلویزیون گذرانده ‌می‌شود و سال‌های هدر رفته ارتباط مستقی‌می‌وجود دارد.

۲) مــــدرسه، نام آمـــوزگار و مدیـــر مدرسه فـــرزند خود را یاد بگیرید.


قبل از بروز مشکل با آنها تماس بگیرید، بگذارید بدانند چه انتظاراتی دارید. آیا تکالیف مدرسه کافی است؟ محیط مدرسه بی خطر است؟ چه مطالب و کتاب‌هایی در کلاس درس آموزش داده ‌می‌شود؟ آیا دانش آموزان در کلاس درس فرهنگ لغت و دائرهٔ المعارف دارند؟ به آموزگار پیشنهاد همکاری بدهید. به مربیان فرزند خود احترام بگذارید. بهترین شرایط این است که معلم و والدین ، یکدیگر را تقویت کنند.

۳) بــــرای فــــرزندتان لبـــاس مناسب تهیــه کنید.


این مسئله به اندازه ی صبحانه و محیط مناسب اهمیت دارد. لازم نیست این لباس اونیفورم باشد، نگذارید فرزندتان عادت کند با لباس غیر آبرومندانه به مدرسه برود. مدرسه رفتن شغل فرزند شما است. از فرزندتان بخواهید لباس مناسب آن را بپوشد. لازم نیست خیلی وسواس به خرج دهید. انتظارات خود را از فرزندتان بیان کنید. انضباط، ماندگارترین هدیه مدرسه است. کتابها و افراد دانشمند را محترم بشمارید. افراد تحصیل کرده را مورد تمسخر قرار ندهید.

۴) بـــرای فــــرزندتان روزنامــــه و کتـــاب بخوانید.


شیوه مراجعه و یافتن کتاب را به فرزندتان یاد دهید و اگر نمی‌دانید از کتابدار بپرسید. به طور حتم فرزندتان تلویزیون تماشا ‌می‌کند ؛ برنامه‌ها را کنترل کنید و با هم به تماشای تلویزیون بپردازید. در مورد رفتارها و هنرپیشه‌ها اظهار نظر کنید. از تلویزیون به عنوان فرصتی برای نشان دادن ارزشها و معیارهای خانوادگی بهره بگیرید. قدم به دنیای کودکان بگذارید. خود را کاملاً به آنها نزدیک کنید و پذیرای آنها باشید. آن وقت ‌می‌بینید مثل گل آفتابگردان که به سمت خورشید ‌می‌چرخد او هم به شما رو ‌می‌آورد.

۵) به هیـــچوجه تقلب را تحمــــل نکنید.


دو خطر رویاروی کودکان است: شکست و شکست سخت تر، از طریق عدم صداقت. تقلب یعنی فرار بیهوده از شکست ، فرزندتان را در معرض دو خطر قرار ‌می‌دهد. شکست ناکا‌می‌است اما مایه بدنا‌می‌نیست. ولی تقلب بدترین پیامدها را به دنبال دارد علاوه بر آن که آموزندگی ندارد و همه چیز ما را در معرض خطر قرار ‌می‌دهد. شکست واقعیتی است که شخص مغلوب به بهای از دست دادن قدرت ایستادگی روحی خود، از آن ‌می‌گریزد. شکست را ‌می‌توان جبران کرد اما برای شخصیت و شرف از دست رفته تنها ‌می‌توان حسرت خورد. اگر آموزگار یا مدیر مدرسه فرزندتان چشم خود را به روی تقلب ‌می‌بندد باید نگران شوید. آنان آینده فرزند شما را تباه ‌می‌کنند.

۶) وقتی فـــرزندتان به خانه ‌می‌رسد در منـــزل حضور داشته باشید.


تحقیقات در این زمینه بسیار روشن است. ساعات ۳ تا ۶ بعداز ظهر حساسترین ساعات در زندگی کودک است. در این زمان کودک بدون سرپرست است و دردسرها فراوان . اما این ساعات، درعین حال بهترین زمان نیز هست زیرا هنوز درس‌های روز تازه است و از این فرصت ‌می‌توان برای تقویت آموخته‌ها استفاده کرد. به گزارش‌هایی که فرزندتان در مورد حوادث روز خود ‌می‌دهد گوش بدهید. با آنها مشورت کنید، تنبیه و تشویقشان کنید. اما آنها را در خانه ، تنها رها نکنید.

۷) هــــر از چند گـــاه مـــــدرسه بــــازی کنید.


از فرزند بزرگتر بخواهید به خواهر یا برادر کوچکتر خود درس بدهد. این عمل تأثیر چشمگیری بر روی هر دو دارد. کودک بزرگتر در کاری که به او محول شده مهارت و غرور به دست ‌می‌آورد و کودک کوچکتر از طریق تحسین درس ‌می‌گیرد. بعد از آن از هر دو بخواهید کار یا درسی را به شما یاد بدهند. این کار برای آنها لذت بخش است و برای شما غرور انگیز.


 

منبع:freshblog.com

کودک, روانشناسی کودک, تربیت کودک, تغذیه کودک, کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, روانشناسی, تست روانشناسی, روانشناسی رنگها, روانشناسی کودک, روانشناسی شخصیت, روانشناسی ازدواج, روانشناسی عشق, روانشناسی زنان کودک, روانشناسی کودک, تربیت کودک, تغذیه کودک, کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان, روانشناسی, تست روانشناسی, روانشناسی رنگها, روانشناسی کودک, روانشناسی شخصیت, روانشناسی ازدواج, روانشناسی عشق, روانشناسی زنان