کارشناسان و روانپزشکان خطاب به والدین هشدار دادند که واژه‌های خود را هنگام صحبت کردن به دقت انتخاب کنند چوننتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که کودکان خردسال در حدود سن 4 سالگی طعنه‌ها و کنایه‌ها را می‌توانند درک کنند.

در حالی که مطالعات پیشین نشان داده است: کودکان تا قبل از ده سالگی ممکن است مفهوم کنایه را متوجه نشوند اما این پژوهش جدید که به تازگی صورت گرفته حاکیست: در بسیاری از کودکان قبل از رسیدن به مقطع ابتدایی دانش زبان غیرلفظی به طور کافی رشد پیدا می‌کند.

این پژوهش هم چنین نشان می‌دهد: بسیاری از کودکان خردسال کاربران مطمئن کنایه‌ها هستند به طوری که گاهی اوقات والدین خود را واقعا شگفت‌زده و متعجب می‌کنند.

برای این این پژوهش، محققان وارد 39 خانواده شدند که هر کدام دو فرزند خردسال داشتند و نحوه تعامل والدین را با فرزندانشان بررسی کردند.


محققان متوجه شدند: وقتی والدین از انواع مختلف گفتارهای غیرلفظی استفاده می‌کنند، این کودکان حداقل یکی از نشانه‌های کنایه دار در این گفت و گوها را درک می‌کنند.

کنایه زدن به کودک,تربت کودک,روانشناسی کودک,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='صحبت کردن با کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/adab.html'>صحبت کردن با کودک</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک لجباز' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/23073.html'>کودک لجباز</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک بد اخلاق' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/23237.html'>کودک بد اخلاق</a></strong>,کودک <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پیش فعال' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/24243.html'>پیش فعال</a></strong>,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong> کنایه زدن به کودک,تربت کودک,روانشناسی کودک,صحبت کردن با کودک,کودک لجباز,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک بد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/110807052943.html'>کودک بد</a></strong> اخلاق,کودک پیش فعال,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و تربیت کودکان, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, قصه کودکان