رقابت صحیح انسان در زندگی شخصی یا اجتماعی خود همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مقابله با آنها نیاز به کسب مهارت‌های مختلف است. به عقیده روانشناسان، بهترین زمان برای فراگیری مهارت‌های زندگی، دوران کودکی است.

افراد از دوران کودکی با مفاهیمی همچون رقابت، شکست، پیروزی و ... آشنا شده و چگونگی درک آنها در زندگی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت‌شان در آینده دارد. پرورش عزت‌نفس در کودکان و مهارت تقویت و پیشگیری از کمرنگ شدن آن در زندگی یکی از مهم‌ترین عواملی است که در کسب موفقیت‌های آتی افراد نقش دارد.

کارشناسان حوزه علوم اجتماعی معتقدند، در کودکانی که مهارت چگونه مقابله کردن با شکست در زندگی را نیاموخته‌اند، پدیده وقوع کاهش عزت‌نفس، مانعی برای رسیدن به موفقیت محسوب می‌شود. کودکان باید بیاموزند که برخورداری از روش‌های رقابت صحیح و سالم با دیگران از کسب نمره یا پیروز شدن اهمیت بیشتری دارد. آموختن چنین مهارتی سبب می‌شود که کودکان عزت‌نفس بیشتری را در زندگی به‌دست آورده و با بحران شکست بهتر کنار بیایند.

شکست خوردن یا از دست دادن دو مفهومی است که کودکان از همان سال‌های نخست پس از تولد با آنها آشنا شده و هر کودکی مطابق با روش‌های تربیتی که والدین اعمال می‌کنند، سطح فرهنگی، اقتصادی، فاکتورهای ژنتیکی و جنسیتی، برداشت مختلفی از این مفاهیم داشته و روش‌های متعددی را برای چگونگی کنار آمدن با این بحران می‌آموزد.

 تعلیم و تربیت کودکان