این روزها بچه ها نیازی به انتخاب ندارند از اول صبح تا آخر شب همیشه کانالی هست که برای شان کارتون پخش کند اما شما نیاز به انتخاب دارید...

شاید این روزها برنامه های یودی سیما را دیده باشید ، هر چه هر یس بخواهد در آن هست ، هر نوع آموزشی ، از آشپزی و یاردستی گرفته تا نوع و نحوه تشر زدن به والدین ، فریاد یشیدن بر سر یوچی و بزرگ - آنهم از طرف فرزندی یه نقش بچه مثبت خانواده را بازی مییند .
"هادی و هدا" را بیاد دارید ؟هادی و هدای زمان ما چه اشیالی داشتند ؟
موسیقی نداشتند ؟ شاد نبودند ؟ آموزنده نبودند ؟ بچه ها لحظه شماری مییردند تا "خونه مادر بزرگه" شروع بشه ، "نییو" و بقیه برنامه هاش بچه ها رو میخیوب تلویزیون مییردند . اما الان!!!


دست به انتخاب بزنید
اگر کودکتان زیاد تلویزیون می بیند، برایش از لیست برنامه های پویا ، زمان پخش برنامه های مناسب را در بیاورید و فقط در آن ساعت ها اجازه تماشای تلویزیون بدهید. و در ساعت های دیگر با بازی و سرگرمی های دیگر او را مشغول کنید. ممکن است بگویید توی خونه حوصله اش سر می رود و از سر خود باز می کنید اما اگر به آینده او فکر کنید کمی به خود زحمت می دهید و برایش وقت می گذارید.


مهم ترین ایرادهای وارد شده به برنامه های کودک


برجسته کردن اشتباه های بزرگسالان در برنامه های کودک
کودک، والدین خود را داناترین، نیرومند ترین ، زیباترین  و مهربان ترین موجودات می داند و آرزو می کند همانند آنان باشد و رفتار آن ها را تقلید می کند و می کوشد با آن ها همانند سازی کند. هنگامی که کودکان در برنامه کودک می بینند که اشتباه بزرگ ترها ، به ویژه والدین نشان داده می شود ، دچار تعارض و سرگرمی می شوند و در نتیجه شأن و موقعیت والدین در نزد کودک کاسته می شود. این موضوع می تواند برای کودک بسیار خطرناک باشد. از این رو ، برنامه سازان برنامه های کودک ، نباید اشتباه بزرگ تر ها را نشان دهند.

 

خشونت گرایی
متاسفانه بخشی از برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ، به ویژه برنامه کودکان، برنامه های خشونت بار هستند به ویژه برخی کارتون ها که تاثیر و جاذبه آن ها برای کودکان بیشتر از دیگر برنامه هاست. کارتون دیجیمون ها یکی از این برنامه هاست که در همه قسمت های آن جنگ میان دو دسته از دیجیمون ها با پیشرفته ترین صلاح ها ، بازتاب خشونت است و متأسفانه کودکان پس از تماشای هر برنامه خشونت آمیز ، نقش یکی از افراد آن برنامه را برای خود ، انتخاب و رفتار خشن او را تکرار می کنند.
کارتون تام و جری هم از برنامه هایی است که بسیار پخش می شود و جاذبه ویژه ای برای کودکان دارد، ولی به طور ناخودآگاه در ذهن کودکان خشونت می آفریند ، برنامه ای که از آغاز تا پایان، شیوه های فریب و خشونت را برای کودکان مجسم می کند.

اگر تخیل از حد و اندازه بگذرد ، آثار زیان باری را پدید خواهد آورد و کودک را از واقعیات زندگی دور می کند.  در این صورت او هر چیز دست نیافتنی را ممکن تصور می کند و پذیرش واقعیات زندگی برایش دشوار می شود. پس نمی تواند بین امکانات موجود و خواسته های خود رابطه برقرار کند

تخیل گرایی افراطی
یکی از نیروهای خدادادی در وجود انسان ، قدرت خیال است که باعث ابتکار و خلاقیت می شود. پرورش قوه خیال برای کودکان بسیار ضروری و مفید است. در این میان برنامه های تلویزیون می تواند در هدایت قوه تخیل کودکان موثر باشد. کارتون های فضایی و آمدن افراد فضایی به زمین و سفر به کره های ناشناخته ، می تواند نیروی تخیل کودکان را فعال کند و آن ها را به تفکر درباره کشف مجهول های جهان اطراف خود وادارد. البته اگر این تخیل از حد و اندازه بگذرد ، آثار زیان باری را پدید خواهد آورد و کودک را از واقعیات زندگی دور می کند.  در این صورت او هر چیز دست نیافتنی را ممکن تصور می کند و پذیرش واقعیات زندگی برایش دشوار می شود. پس نمی تواند بین امکانات موجود و خواسته های خود رابطه برقرار کند.

 

طرح مسائل جنسی پنهان
از دشوارترین مسائل تربیتی ، برخورد با مسائل جنسی کودکان و نوجوانان است. این گمان که کودکان هیچ گونه انگیزه جنسی ندارند و در این زمینه ، نیازی به مراقبت از آن ها نیست ، گمانی باطل است.
برنامه های تلویزیونی نباید به گونه ای باشد که غریزه جنسی را در کودکان پیش از موقع بیدار کند. مطرح کردن روابط دختر و پسر در برنامه ها ، دوستی دخترها با پسرها و در کنارهم بودن دختر و پسر در فیلم ها و کارتون ها ، نوعی طرح مسائل جنسی پنهان است.
شرکت کردن دخترهای هفت یا هشت ساله در برنامه کودک با بدن های نیمه عریان و آرایش های خاص ، می تواند محرک جنسی و حس کنجکاوی کودکان باشد. این صحنه ، کودکان را به کاوش در این زمینه وا می دارد و پرسش هایی را برای کودکان پدید می آوردو همچنین والدین را در پاسخ گویی به این گونه مسائل دچار مشکل می کند.


رابطه با حیوانات
کودکان علاقه زیادی به حیوانات دارند و دوست دارند از آن ها نگهداری و با آن ها بازی کنند . ولی محیط های شهری و کوچک بودن خانه ها اجازه چنین کاری را به خانواده ها نمی دهد. از سوی دیگر نگهداری بعضی حیوانات با فرهنگ و مذهب جامعه ما سازگاری ندارد.  ولی متاسفانه بعضی برنامه های سیما ، ناخودآگاه نگه داری حیواناتی را که با فرهنگ ما سازگاری ندارد، ترویج می کنند.
تماشای کارتون هایی که سگ ها نقش اول را در آن بر عهده دارند و در کنار افراد خانواده و همانند یکی از اعضای خانواده نوازش و نگه داری می شوند ، کودکان جامعه اسلامی ما را با سردرگمی روبرو می کند. از یک سو، بر اساس علاقه ، خواهان نگه داری سگ و گربه و ... هستند و از طرف دیگر با منع والدین روبرو می شوند و درک نمی کنند چرا سگ به این تمیزی، نجس است.

 

فرآوری: زهرا سادات طباطبایی

بخش خانواده ایرانی تبیان