روش برای ایجاد صلح و صفا بین بچه هاجای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ والدین‌ می‌ توانند در دعوای‌ فرزندان‌ نقش‌ مهمی‌ داشته‌ باشند. روشن‌ است‌ که‌ همیشه‌ نمی ‌توان‌ بچه‌ها را به‌ طور یکسان‌ مورد توجه‌ قرار داد؛ گاهی‌ بچه ‌ای‌ نیاز به‌ توجه‌ بیشتری‌ دارد. به‌ هر حال، هیچ‌ پدر و مادری‌ نمی‌ خواهند در محیطی‌ پر کشمکش‌ زندگی‌ کنند. به کارگیری‌ این‌ روش‌ها به‌ شما کمک‌ می ‌کند بین‌ بچه ‌هایی‌ که‌ با هم‌ اختلاف‌ دارند، صلح‌ و صفا به‌ وجود آورید.
1. بر رفتارهای‌ مثبت‌ کودکان‌ تاکید کنید
بچه‌ها خیلی‌ زود درمی ‌یابند که‌ دعوا و مشاجره‌ باعث‌ جلب‌ توجه‌ بزرگترها می‌ شود؛ و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ همکاری‌ آنها با یکدیگر، اغلب‌ مورد توجه‌ قرار نمی ‌گیرد. پس‌ وقتی‌ کودکان‌ به‌ طور مسالمت‌آمیز با هم‌ کنار می‌آیند، آنها را تشویق‌ کنید.

2. نقاط‌ شروع‌ درگیری‌ را شناسایی‌ کنید
هر مشاجره‌ و برخورد را ارزیابی‌ کنید و به‌ دنبال‌ عوامل‌ و انگیزه‌ها باشید. بچه‌ ها معمولاً وقتی‌ خسته‌ و گرسنه‌ می‌شوند یک‌ به ‌دو می ‌کنند. بعضی‌ اوقات‌ هم‌ احساس‌ می ‌کنند مورد بی ‌اعتنایی‌ والدین‌ قرار گرفته‌ اند و به‌ همین‌ علت‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ به‌ دعوا پناه‌ می ‌برند. اگر عوامل‌ دعوا و اختلاف‌ را بشناسید و مورد توجه‌ قرار دهید، می ‌توانید از وقوع‌ آن‌ پیشگیری‌ کنید.

3. به‌ علایق‌ و توانایی‌های‌ بچه‌ها احترام‌ بگذارید و هر یک‌ را جداگانه‌ تشویق‌ کنید

بهترین‌ روش‌ برای‌ این‌ که‌ بچه‌ ها از چشم‌ وهمچشمی‌ و رقابت‌ نادرست‌ بپرهیزند، این‌ است‌ که‌ اجازه‌ دهید شخصاً علایقشان‌ را دنبال‌ کنند. در این‌ صورت‌ آنها هر کدام‌ برای‌ خود سرگرمی‌های‌ جداگانه ‌ای‌ خواهند داشت. در ضمن، فعالیت‌های‌ آنان‌ باید با توانایی‌ هایشان‌ سازگاری‌ داشته‌ باشد؛ مثلاً در کار نظافت‌ حیاط، اگر بچه ‌ای‌ برای‌ زیر و رو کردن‌ خاک‌ باغچه، خیلی‌ کوچک‌ است‌ می ‌تواند در جمع‌آوری‌ برگ‌ های‌ خشک‌ کمک‌ کند. به‌ این‌ ترتیب‌ فرزند شما می‌ آموزد که‌ هر شخص‌ وظیفه ‌ای‌ دارد؛ حتی‌ اگر کارش‌ مهم‌ جلوه‌ نکند و کانون‌ توجه‌ دیگران‌ واقع‌ نشود.

4. آنها را به‌ حرف ‌زدن‌ تشویق‌ کنید
وقتی‌ دعوای‌ بچه ‌ها شروع‌ می ‌شود، با آغاز کردن‌ یک‌ گفت‌ و گو به‌ آنها کمک‌ کنید که‌ با صلح‌ و صفا به‌ بحث‌ و مشاجره‌ پایان‌ دهند؛ مثلاً اگر بر سر یک‌ مداد شمعی‌ با هم‌ جدال‌ می‌ کنند، بگویید: نمی ‌دانم؛ هر دوی‌ شما همین‌ مداد شمعی‌ را می ‌خواهید. ببینید چطور می ‌توانید این‌ مشکل‌ را حل‌ کنید که‌ هر دو راضی‌ و خوشحال‌ شوند. بچه‌ ها برای‌ این‌ که‌ بتوانند با موفقیت‌ مشکل‌ را حل‌ کنند، لازم‌ است‌ صحبت‌ های‌ طرف‌ مقابل‌ را بشنوند و راه‌ حلی‌ پیدا کنند که‌ مورد توافق‌ هر دوی‌ آنها باشد. پیوسته‌ از طریق‌ صحبت، آنها را به ‌آرامی‌ راهنمایی‌ کنید. در نهایت‌ بچه‌ها می‌آموزند که‌ مشکلاتشان‌ را خودشان‌ حل ‌و فصل‌ کنند.

5. قانون‌ وضع‌ کنید
گاهی‌ نمی ‌توان‌ جلوی‌ دعوای‌ بچه‌ ها را گرفت، اما بیشتر اوقات‌ می ‌توانید خودتان‌ را درگیر ماجرا نکنید. شاید مشکل ‌ترین‌ درس‌ برای‌ تمام‌ والدین‌ این‌ باشد که‌ چه‌ مواقعی‌ باید بحث‌ های‌ کودکان‌ را نادیده‌ بگیرند. در این‌ زمینه، بایستی‌ از قبل‌ رفتارهای‌ غیرقابل‌ پذیرش‌ را صریحاً مشخص‌ کنید؛ مثلاً «زد و خورد» رفتاری‌ غیر قابل‌ قبول‌ است. در صورت‌ قانون ‌شکنی، قوانین‌ انضباطی‌ را اجرا کنید.
منبع‌: اینترنت

مطالب مرتبط
علت تضاد بین فرزندان و والدین چیست؟
چه کنیم که فرزندانمان یکدیگر را دوست داشته باشند؟
چگونه با کودکانمان صحبت کنیم
کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » ، « کودکان » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان