فرزند دوّم، هووی فرزند اوّل


با ورود کودک دوّم به خانه، کودک اوّل احساس ناخوشایندی پیدا می‌کند. از یک طرف دوست دارد به او بپیوندد و از طرفی احساس می‌کند جایگاه خود را از دست داده است. حالا برادر یا خواهرجدید، مرکز توجه والدین شده است. پس بر روی تخت او می‌خوابد، اصرار دارد شیشه شیر را در دهان او بگذارید، نوزاد را در بغل گرفته محکم می‌فشارد. شما می‌توانید با کمی دقّت و حوصله مشکلات کودک را کاهش دهید.او را برای ورود خواهر یا برادر دوم آماده کنید:

اجازه دهید در زمان بارداری شکمتان را لمس کند و صدای قلب جنین را از طریق دستگاه مخصوص بشنود. با او صحبت کنید، آلبوم عکس‌های دوران نوزادی او را نشان دهید.

به او بگویید زمانی هم او کوچک بود و مراقبت‌های خاصی لازم داشت. او هم در زمان نوزادی شیشه شیر می‌خورد و پوشکش تعویض می‌شد.

از او در چیدن وسایل اتاق نوزاد کمک بگیرید و نظرش را در مورد رنگ وسایل سوال کنید. بگذارید احساس مفید بودن پیدا کند.

اگر تصمیم دارید او در اتاق خودش بخوابد حتماً یکی دو ماه قبل از تولد نوزاد این تصمیم را عملی کنید تا احساس نکند با آمدن نوزاد او را از اتاق خودتان بیرون کرده‌اید.

او را برای غیبت خودتان در زمان زایمان آماده کنید. برایش توضیح دهید در غیاب شما چه کسی از او مراقبت خواهد کرد و شما چه زمانی باز می‌گردید. او را برای انتقال نوزاد به خانه، به بیمارستان ببرید تا خود را یکی از استقبال کنندگان بداند. از او به اتفاق نوزاد عکس بگیرید وبرای مثال، بگویید: «در این عکس یک نفر پسربزرگ خانه است و دیگری پسر کوچک خانه.»

اجازه دهید به وسایل نوزاد دست بزند و صدای جغ جغه را درآورد. او را با مسئولیّت نگهداری از نوزاد درگیر کنید. از او بخواهید پوشک نوزاد را برایتان بیاورد. وقتی شما در اتاق نیستید او را سرگرم کند. هنگامی که نوزاد گریه می‌کند آرام به پشت نوزاد بزند و او را ساکت کند، اگر اصرار دارد نوزاد را در آغوش بگیرد با رعایت نکات ایمنی این اجازه را به او بدهید.

اوقات با مادر بودن را برایش فراهم کنید.

این که کودک 5 ساله به نوزاد حسادت کند امری طبیعی است. او مجبور است شرایط جدیدی را تحمّل کند. از این پس در هر آنچه داشته ،باید با دیگری شریک باشد. احساس او را درک کنید. اوقاتی را به او اختصاص دهید. حتّی زمانی خیلی کوتاه او را در آغوش بگیرید. اگر عادت داشته روی زانوی شما بنشیند باز هم این امکان را در اختیارش قرار دهید.


خود را برای حملات او آماده کنید.

همه کودکان حسادت می‌کنند. ممکن است نوزاد را به سختی در آغوش بفشارد این راهی است برای تخلیه احساس حسادت و ناراحتی. به او بگویید احساس او را درک می‌کنید ولی نباید کاری انجام دهد که باعث صدمه زدن به نوزاد شود. هرگز او را تنبیه نکنید ولی می‌توانید بگویید تا وقتی به احساس خود مسلّط نشده به کودک نزدیک نشود. سعی کنید این زمان کوتاه شود زیرا با این کار نشان داده‌اید به او اطمینان ندارید. نکات ایمنی را برایش توضیح دهید، وسایل تیز و برنده را از دسترس او دور کنید. از دور مراقب رفتارش باشید.
منبع : روزنامه کیهان