آینده ی کودکتان را انتخاب کنید!


فرزندتان را به کدام مدرسه فرستادید؟
در راه رفتن به مدرسه

بین تمام چیزهایی که برای فرزندمان انتخاب می کنیم، کفش و لباس، انواع خوراکی ها، لوازم تحریر، اسباب بازی و ده ها مورد دیگر، برگزیدن مدرسه و به طور کلی مرکز آموزشی، یکی از مهم ترین و در عین حال سخت ترین گزینش هاست. تنها شهرت مدرسه، یا زیبایی فضای آن و یا نزدیکی محل، ارزانی شهریه یا گزاف بودن آن، نباید دلیل موجهی برای انتخاب شما باشد. برای انتخاب مرکز آموزشی برای فرزندتان باید افق دیدتان را وسعت دهید. چرا که شما تنها یک مدرسه یا یک مهدکودک یا دبیرستان را انتخاب نمی کنید. بلکه محیطی را بر می گزینید که با احساسات شما، باورهایتان و بالاخره اینکه دوست دارید فرزند شما چگونه فردائی را داشته باشد ، باید هماهنگی و هم خوانی داشته باشد.

آینده ی کودکتان را انتخاب کنید!
فرزندتان را به کدام مدرسه فرستادید؟
در راه رفتن به مدرسه

بین تمام چیزهایی که برای فرزندمان انتخاب می کنیم، کفش و لباس، انواع خوراکی ها، لوازم تحریر، اسباب بازی و ده ها مورد دیگر، برگزیدن مدرسه و به طور کلی مرکز آموزشی، یکی از مهم ترین و در عین حال سخت ترین گزینش هاست. تنها شهرت مدرسه، یا زیبایی فضای آن و یا نزدیکی محل، ارزانی شهریه یا گزاف بودن آن، نباید دلیل موجهی برای انتخاب شما باشد. برای انتخاب مرکز آموزشی برای فرزندتان باید افق دیدتان را وسعت دهید. چرا که شما تنها یک مدرسه یا یک مهدکودک یا دبیرستان را انتخاب نمی کنید. بلکه محیطی را بر می گزینید که با احساسات شما، باورهایتان و بالاخره اینکه دوست دارید فرزند شما چگونه فردائی را داشته باشد ، باید هماهنگی و هم خوانی داشته باشد.


بنابراین تنها نباید به چند آگهی جذاب و چشم گیر و یا حرف و حدیث دیگران بسنده کنید. هیچ چیز به اندازه برداشت شخصی شما اهمیت ندارد. فرزند شما در هر مرحله آموزشی باشد ، باید از یکسال قبل گشت و گذار خود را شروع کرده و در مورد مرکز آموزشی مورد نظر تحقیق نمائید. برای آسان شدن کارتان شاید داشتن چنین اطلاعاتی لازم و ضروری باشد:

مبنای فلسفی مدرسه چیست؟

آیا سیستم آموزشی بخصوصی دارد؟

برنامه های آموزشی مورد نظرشان چیست؟

مدرسه دولتی است یا خصوصی؟

آیا دلیلی دارید که خصوصی بودن بهتر از دولتی بودن است؟

آیا از عهده هزینه مدرسه بر می آیند؟

فضای مرکز آموزشی مورد نظرتان چگونه است؟

آیا در مراکز پایین آموزشی (مهدکودک) طبقه بندی کلاس ها براساس سن است. نسبت بچه ها به فضای کلاس به چه میزان است؟

آیا مدرسه کتابخانه، آزمایشگاه و فضای بازی دارد؟

پنجره ها و راه پله ها ایمن هستند و دهها مورد دیگر.

مرکز آموزشی مورد نظر شما چند سال سابقه کار دارد؟

کادر مدرسه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

سابقه تدریس آن ها چند سال است؟ مدرک تحصیلی آن ها، سوابق اخلاقی و..

مدرک تحصیلی آن مدرسه به خصوص، تا چه حد قابل پذیرش سایر مراکز آموزشی هست؟

آیا مرکز آموزشی از وسایل کمک آموزشی استفاده می کند؟

مثلاً در مراکز پیش از دبستان وسایل بازی های آموزشی (مکعب چوبی، آجرهای ساختمان سازی، وسایل نقاشی و کاردستی، خانه عروسکی، وسایل آموزش ریاضی و... تصاویر پوستر...) وجود دارد.

شما تنها یک مدرسه یا یک مهدکودک یا دبیرستان را انتخاب نمی کنید. بلکه محیطی را بر می گزینید که با احساسات شما، باورهای تان و بالاخره اینکه دوست دارید فرزند شما چگونه فردائی را داشته باشد ، باید هماهنگی و هم خوانی داشته باشد.

در دبستان وسایل برای آموزش علوم و ریاضی و به همین ترتیب برای دوره های بعد ، آزمایشگاه علوم و شیمی و کامپیوتر ، آیا استفاده از این وسایل در برنامه گنجانده شده است. آیا در مرکز کتابخانه وجود دارد؟ وضعیت کتابخانه چگونه است؟ آیا در رابطه با ترویج خواندن برنامه ای دارد؟

توجه مرکز نسبت به برنامه های فوق برنامه چگونه است؟ انجمن های ورزشی، گروه تئاتر، شعر و داستان نویسی، موسیقی، بازدید و گردش علمی، تأمین مخارج به عهده کیست؟

آیا مرکز تعهدی نسبت به برگزاری این برنامه ها دارد؟

جلسات انجمن اولیاء و مربیان چگونه برگزاری می شوند؟ چند درصد صورت جلسات صرف یافتن راه حل برای کارایی بهتر مرکز و ارتباط با والدین است و چند درصد صرف سلاخت و ساز و نهایتاً به عنوان یک والد، خودتان برای ثبت نام فرزندتان در یک مرکز آموزشی چه مسائلی را مهم می دانید و الویت شما در انتخاب چیست؟سخت گیری مدرسه، میزان قبولی، شهرت مدرسه ، هزینه آن آیا به این سوالات نباید شاد بودن کودکان در مدرسه، چگونگی رفتار مربیان و مسؤولین با کودکان، مشغول بودن کودک به یک فعالیت دلپذیر را افزود؟
انتخاب، انتخاب شماست.
تبیان- خانواده وزندگی
فرشته مجیب
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

آینده ی کودکتان را انتخاب کنید!
فرزندتان را به کدام مدرسه فرستادید؟
در راه رفتن به مدرسه

بین تمام چیزهایی که برای فرزندمان انتخاب می کنیم، کفش و لباس، انواع خوراکی ها، لوازم تحریر، اسباب بازی و ده ها مورد دیگر، برگزیدن مدرسه و به طور کلی مرکز آموزشی، یکی از مهم ترین و در عین حال سخت ترین گزینش هاست. تنها شهرت مدرسه، یا زیبایی فضای آن و یا نزدیکی محل، ارزانی شهریه یا گزاف بودن آن، نباید دلیل موجهی برای انتخاب شما باشد. برای انتخاب مرکز آموزشی برای فرزندتان باید افق دیدتان را وسعت دهید. چرا که شما تنها یک مدرسه یا یک مهدکودک یا دبیرستان را انتخاب نمی کنید. بلکه محیطی را بر می گزینید که با احساسات شما، باورهایتان و بالاخره اینکه دوست دارید فرزند شما چگونه فردائی را داشته باشد ، باید هماهنگی و هم خوانی داشته باشد.


بنابراین تنها نباید به چند آگهی جذاب و چشم گیر و یا حرف و حدیث دیگران بسنده کنید. هیچ چیز به اندازه برداشت شخصی شما اهمیت ندارد. فرزند شما در هر مرحله آموزشی باشد ، باید از یکسال قبل گشت و گذار خود را شروع کرده و در مورد مرکز آموزشی مورد نظر تحقیق نمائید. برای آسان شدن کارتان شاید داشتن چنین اطلاعاتی لازم و ضروری باشد:

مبنای فلسفی مدرسه چیست؟

آیا سیستم آموزشی بخصوصی دارد؟

برنامه های آموزشی مورد نظرشان چیست؟

مدرسه دولتی است یا خصوصی؟

آیا دلیلی دارید که خصوصی بودن بهتر از دولتی بودن است؟

آیا از عهده هزینه مدرسه بر می آیند؟

فضای مرکز آموزشی مورد نظرتان چگونه است؟

آیا در مراکز پایین آموزشی (مهدکودک) طبقه بندی کلاس ها براساس سن است. نسبت بچه ها به فضای کلاس به چه میزان است؟

آیا مدرسه کتابخانه، آزمایشگاه و فضای بازی دارد؟

پنجره ها و راه پله ها ایمن هستند و دهها مورد دیگر.

مرکز آموزشی مورد نظر شما چند سال سابقه کار دارد؟

کادر مدرسه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

سابقه تدریس آن ها چند سال است؟ مدرک تحصیلی آن ها، سوابق اخلاقی و..

مدرک تحصیلی آن مدرسه به خصوص، تا چه حد قابل پذیرش سایر مراکز آموزشی هست؟

آیا مرکز آموزشی از وسایل کمک آموزشی استفاده می کند؟

مثلاً در مراکز پیش از دبستان وسایل بازی های آموزشی (مکعب چوبی، آجرهای ساختمان سازی، وسایل نقاشی و کاردستی، خانه عروسکی، وسایل آموزش ریاضی و... تصاویر پوستر...) وجود دارد.

شما تنها یک مدرسه یا یک مهدکودک یا دبیرستان را انتخاب نمی کنید. بلکه محیطی را بر می گزینید که با احساسات شما، باورهای تان و بالاخره اینکه دوست دارید فرزند شما چگونه فردائی را داشته باشد ، باید هماهنگی و هم خوانی داشته باشد.

در دبستان وسایل برای آموزش علوم و ریاضی و به همین ترتیب برای دوره های بعد ، آزمایشگاه علوم و شیمی و کامپیوتر ، آیا استفاده از این وسایل در برنامه گنجانده شده است. آیا در مرکز کتابخانه وجود دارد؟ وضعیت کتابخانه چگونه است؟ آیا در رابطه با ترویج خواندن برنامه ای دارد؟

توجه مرکز نسبت به برنامه های فوق برنامه چگونه است؟ انجمن های ورزشی، گروه تئاتر، شعر و داستان نویسی، موسیقی، بازدید و گردش علمی، تأمین مخارج به عهده کیست؟

آیا مرکز تعهدی نسبت به برگزاری این برنامه ها دارد؟

جلسات انجمن اولیاء و مربیان چگونه برگزاری می شوند؟ چند درصد صورت جلسات صرف یافتن راه حل برای کارایی بهتر مرکز و ارتباط با والدین است و چند درصد صرف سلاخت و ساز و نهایتاً به عنوان یک والد، خودتان برای ثبت نام فرزندتان در یک مرکز آموزشی چه مسائلی را مهم می دانید و الویت شما در انتخاب چیست؟سخت گیری مدرسه، میزان قبولی، شهرت مدرسه ، هزینه آن آیا به این سوالات نباید شاد بودن کودکان در مدرسه، چگونگی رفتار مربیان و مسؤولین با کودکان، مشغول بودن کودک به یک فعالیت دلپذیر را افزود؟
انتخاب، انتخاب شماست.
تبیان- خانواده وزندگی
فرشته مجیب
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی