تخیلات فعال کودکی

دوست خیالی

گاهی اوقات فرزند شما از داشتن یک دوست خیالی، دوستی که وجود خارجی ندارد با شما صحبت می‌کند. نگران نباشید، این حرکت او نه تنها طبیعی بلکه بسیار فعال است.

تخیلات فعال کودکی
دوست خیالی

گاهی اوقات فرزند شما از داشتن یک دوست خیالی، دوستی که وجود خارجی ندارد با شما صحبت می‌کند. نگران نباشید، این حرکت او نه تنها طبیعی بلکه بسیار فعال است.کودکان مخصوصا در  سنین پیش‌دبستانی، تصور بسیار قوی دارند و دو سوم از آنها دوست‌های خیالی دارند که بعضی از آنها بزرگ، کوچک، دارای جنسیت و شخصیت هستند.همچنین بعضی از کودکان وانمود می‌کنند که دوست‌هایی از قبیل حیوانات دارند. و یا برخی از آنان  با سنین کمتر نیز از این قبیل دوستان خیالی دارند.جالب است بدانیم که بچه‌ها تمایز بین خوب و بد را از همین موضوع یاد می‌گیرند. ولی سعی کنید وقتی کودک از این دوست برایتان صحبت می‌کند، این مسئله را بزرگ نکنید،  او را با عکس العملهای  تکذیب و یا تهدید مواجه نسازید و سعی نکنید که به بسط این قضیه بپردازید.هیچ دلیلی وجود ندارد که کودک را به خاطر صحبت کردن با کسی که وجود ندارد مورد تمسخر قرار دهید؛ به علاوه وارد شدن به دنیای او و دخالت در روابط آنها نیز در نظر کودک چندان مطلوب جلوه نخواهد کرد.دوست های خیالی ابزار مناسبی جهت آموزش مسائل به طور غیر مستقیم به کودکان می باشد.

بازی کردن با یک دوست خیالی، متفاوت از بازی کردن با عروسک‌ها و اسباب‌‌بازی‌ها نیست. یک دوست خیالی به شما هم کمک می‌کند تا چیزهایی را که یاددادن آنها به بچه‌ها مشکل است، از طریق این دوست به آنها بیاموزید.در حقیقت، تحقیقات نشان می‌دهد که این بچه‌ها خلاق، مستقل، همکار و شادتر از بقیه بچه‌ها هستند. پس اجازه لذت به او را، از طریق این دوست بدهید. کودکان از این مرحله هم به زودی و به صورت طبیعی خارج می‌شوند.
منبع: ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی کودک