انضباط بدون اشک
کودک

«ماه ها در درون اقیانوس کوچکم شناور بودم. با صدای قلبت آشنا شدم و قصه زندگی را از قلب تو شنیدم. با تو به همه جا رفتم و تا خلوت تنهائیت راه یافتم. هرگز لحظه آمدنم را به دنیای بزرگسالان فراموش نمی کنم، و تو مرا که با عزلت خو کرده بودم. مرا که بی تو نفس نمی کشیدم، مرا که با تو بودم و بودنم را دوست داشتم، یکباره از خود راندی. ضربه های زندگی آغاز شد، ضربه ای برای بی تو نفس کشیدن و بی تو بودن. گه گاه صدای قلبت را می شنیدم، وقتی مرا در آغوش می گرفتی و همان قصه محبوب زندگی من. مرا در لباسهای زیبا و تورهای لطیف تخت خوابم محبوس کردید. باید می گریستم تا به من غذا بدهید. باید فریاد می زدم تا به سراغم می آمدید. می خواستم ببینم، پرده ها را می کشیدید تا بخوابم، می خواستم گوش کنم، آرام حرف می زدید تا نشنوم. روزها سریع می گذشتند می خواستم لمس کنم، با دستم با دهانم، می خواستم بدوم، می خواستم و می خواستم و نه گفتن های شما شروع شد. برای من قانون ساختید، اشتباهاتم را به رخم کشیدید و ... . »(1)

انضباط بدون اشک
کودک

«ماه ها در درون اقیانوس کوچکم شناور بودم. با صدای قلبت آشنا شدم و قصه زندگی را از قلب تو شنیدم. با تو به همه جا رفتم و تا خلوت تنهائیت راه یافتم. هرگز لحظه آمدنم را به دنیای بزرگسالان فراموش نمی کنم، و تو مرا که با عزلت خو کرده بودم. مرا که بی تو نفس نمی کشیدم، مرا که با تو بودم و بودنم را دوست داشتم، یکباره از خود راندی. ضربه های زندگی آغاز شد، ضربه ای برای بی تو نفس کشیدن و بی تو بودن. گه گاه صدای قلبت را می شنیدم، وقتی مرا در آغوش می گرفتی و همان قصه محبوب زندگی من. مرا در لباسهای زیبا و تورهای لطیف تخت خوابم محبوس کردید. باید می گریستم تا به من غذا بدهید. باید فریاد می زدم تا به سراغم می آمدید. می خواستم ببینم، پرده ها را می کشیدید تا بخوابم، می خواستم گوش کنم، آرام حرف می زدید تا نشنوم. روزها سریع می گذشتند می خواستم لمس کنم، با دستم با دهانم، می خواستم بدوم، می خواستم و می خواستم و نه گفتن های شما شروع شد. برای من قانون ساختید، اشتباهاتم را به رخم کشیدید و ... . »(1)


مسائل مربوط به کودکان مسیری به بلندای تاریخ دارد و هر آنچه می خوانیم، می شنویم و می گوییم، بازهم ما را در اول راه قرار می دهد و مسیری بس طولانی در پیش رو.

از طرف دیگر تفاوت های فردی کودکان، مساله ای است که نمی توان بدان توجه نکرد و هر کودکی چه بسا مسائل خاص خود را داشته و برای سامان دهی رفتارش راهکار بخصوصی را می طلبد. بنابراین هرگز نمی توان با یک الگوی خاص تربیتی، رفتاری را در کودک تغییر داده و یا کنترل کرد. از این رو والدین و مربیان باید بسان یک جستجوگر، مدام در پی یافتن راهی دیگر و روشی مناسب تر در میان کتاب ها و متون تلاش نمایند تا بهترین راهکار را با توجه به ویژگی سنی و تفاوتهای فردی کودک پیدا کنند.
کودک


کتاب انضباط بدون اشک 2، کتابی است که در این زمینه می تواند برای والدین و مربیان بسیار سودمند باشد. موافقین این کتاب معتقدند که «کودکان موجوداتی اجتماعی هستند و نیازمند احساس تعلق. بنابراین باید در جهت شناسائی هدفهای اشتباه رفتارهای ناسازگارانه کودک تلاش شود. در حالیکه ما به جای اصلاح رفتار، مساله را پیچیده تر می کنیم.

در این کتاب با طرح سؤالات بازشناختی، به کودک فرصت می دهیم که خود علت رفتار ناسازگارانه را دریابد و در جهت اصلاح رفتار خود تلاش کند.کتاب در 12 فصل تنظیم شده است. که ظاهراً در تمامی فصول کتاب روی سخن مربیان و معلمین هستند. اما به مرور در می یابید که نه فقط معلمین بلکه والدین نیز می توانند از آن بهره مند شوند چرا که شخصیت کودک شکل گرفته از محیط خانواده است و باید ارتباط تنگاتنگی میان خانه و مدرسه وجود داشته باشد. الگوهای رفتاری از زمان کودکی شکل می گیرد و چه بسیار رفتارهای کودکان نتیجه روشهای تربیتی والدین است.

این کتاب را می توانید در سبد هدایای خود برای دوستان قرار دهید.


تبیان- خانواده و زندگی
نویسنده: فرشته مجیب( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)


پاورقی:

1- برگرفته از مقدمه "انضباط بدون اشک" (فرشته مجیب)

2- دریکوس ردولف، کاسل پرل، انضباظ بدون اشک، مترجمان منیر واثقی، مریم داداش زاده ، تهران- رشد