مشق شب یا جریمه خانگی


انجام دادن تکالیف مدرسه یکی از منابع اختلاف زا میان فرزندان و پدر و مادر است. بچه ها از انجام دادن تکالیف مدرسه دل خوشی ندارند. آنها تا آخرین لحظه این مهم را به تعویق می اندازند، فراموش می کنند که تکالیف مدرسه را یادداشت نمایند، در انجام دادن تکالیف بهانه می آورند،

انجام دادن آنها را کش می دهند یا با سرعت زیاد و همراه با بی دقتی آن را انجام می دهند. اغلب والدین ارزش انجام دادن تکالیف مدرسه را می دانند، اما اغلب بچه ها این را نمی دانند. والدین می دانند که انجام دادن تکالیف مدرسه بر مهارت های فرزندان شان اضافه می کند. تمرین و ممارست شرایط را به حد عالی می رساند. والدین می دانند که اگر فرزندان شان تکالیف مدرسه را در حد عالی و مطلوب انجام بدهند، در مدرسه نمرات بهتری می گیرند. اما در بعضی از بچه ها انجام دادن تکالیف مدرسه در خانه به نوعی یک جریمه است. آنها تکلیف مدرسه را مربوط به خود مدرسه می دانند. والدین و آموزگاران باید برای به وجود آوردن عادت هاى سالم انجام دادن تکالیف مدرسه با هم مشارکت کنند.
به فرزندانتان به خاطر انجام صحیح و به موقع تکالیف درسی پاداش دهید.

آموزگاران باید درباره ارزش انجام دادن تکالیف مدرسه با دانش آموزان صحبت کنند. باید معلمان بگویند که تکلیف مدرسه برای کمک به یادگیری آنها است و روی نمرات درسی و آینده آنها تأثیر می گذارد. آموزگاران باید مراقب باشند که انجام دادن تکالیف مدرسه در حد توان دانش آموزان باشد. تعیین تکالیف مدرسه باید منصفانه باشد. انجام دادن تکالیف مدرسه به وسیله کودکان نوعی پذیرش مسئولیت است و معلمان و والدین می توانند با دادن انگیزه های مثبت به کودکان، مسئولیت پذیری آنها را در انجام تکالیف مدرسه افزایش دهند.چگونگی انگیزه دادن به کودکان برای انجام تکالیف مدرسه

در مورد اغلب کودکان، تشویق کردن آنها برای انجام تکالیف مدرسه کافی است. اما در بعضی از کودکان این انگیزه به اندازه کافی نیست. بعضی از کودکان بی میل هستند و اکراه دارند. این بچه ها به انگیزه های بیشتری احتیاج دارند.

با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف آموزشی به فرزندانتان  انگیزه بیشتری بدهید.

به فرزندانتان به خاطر انجام صحیح و به موقع تکالیف درسی پاداش دهید.

عادت هاى فرزندانتان در زمینه تکالیف درسی را تقویت کنید.

تکالیف را بخش بندی کنید و در میان انجام آنها برای کودک زنگ تفریح قرار دهید و با خوراکی از او پذیرایی نمایید .

چگونه به انجام دادن تکالیف مدرسه فرزندان مان کمک کنیم

بسیاری از والدین مجبور می شوند که همه شب بالای سر فرزندان شان حضور پیدا کنند تا از انجام دادن تکالیف مدرسه آنها مطمئن شوند. والدین تنها می توانند روند انجام تکالیف کودکان را تسهیل بخشند و در عین حال نباید به کودک کمک کنند.

مراقب باشید که فرزندتان به اندازه کافی وقت برای انجام دادن تکالیف مدرسه داشته باشد. زیرا بسیاری از والدین فرزندان خود را در کلاس های آموزشی، ورزشی، فعالیت های دینی و ... ثبت نام می کنند و ممکن است که کودک زمان کمی برای انجام تکالیف مدرسه اش داشته باشد.

مکان خاصی در خانه را برای انجام تکالیف درسی درنظر بگیرید. اگر فرزند شما اتاق مخصوصی دارد، همان جا بهترین مکان برای انجام تکالیف است. در غیر این صورت مکانی از خانه که دارای نور کافی و روشن، ساکت و آرام است را برای این کار درنظر بگیرید.

بعضی از کودکان در برابر انجام دادن تکالیف مدرسه مقاومت می کنند. قبل از هر کاری مطمئن شوید که فرزند شما توانایی انجام تکالیف را دارد. شاید تکالیف به قدری زیاد است که فرزند شما را کلافه می کند. در این صورت می توانید تکالیف را بخش بندی کنید و در میان انجام آنها برای کودک زنگ تفریح قرار دهید و با خوراکی از او پذیرایی نمایید .

در کودکانی که مشکلات یادگیری دارند علی رغم دارا بودن هوش طبیعی در انجام برخی تکالیف مثل نوشتن دیکته ناتوان و یا کم توانند  و این در حالی است که بدون توجه به این نکته مدام او را به خاطر نقص در تکلیف تنبیه می کنیم و هیچ گاه در صدد ریشه یابی مشکل بر نمی آییم. بهتر است در صورت دریافت نتیجه ای پایین تر از حد انتظار در فرزندمان از خدمات مشاوره کمک بگیریم.

به فرزندانتان بیاموزید که ابتدا تکالیف دشوارتر را مثل تکالیف ریاضی، انجام و پاسخ دهد. زیرا ذهن او از آمادگی بیشتری برخوردار است.

توصیه هایی به والدین

- تکالیف درسی، اموری هستند که انجام آنها برعهده فرزندتان می باشد نه برعهده والدین .

- در مورد انجام تکالیف مدرسه با فرزندتان مشاجره و جدال نکنید.

- کودک را به دلیل انجام ندادن تکالیف، مجازات و تنبیه بدنی نکنید.

- در انجام تکالیف مدرسه کودکان، سخت گیری بیش از اندازه اعمال نکنید.