راه های ایمن سازی کودکان


آموزش چند نکته ایمنی به فرزندان
هنگامی که کودکان بزرگتر می شوند بسیاری از کارها را به تنهایی انجام می دهند، مثلا به خرید می روند، به خانه دوستشان رفت و آمد می کنند یا تنهایی به مدرسه می روند. بنابراین لازم است آنها با خطرهای مختلفی که در محیط وجود دارد و راههای مقابله با آن ها را بیاموزند.

 

یکی از وظایف والدین، آگاه کردن کودکان و وآموزش راههایی برای مقابله با خطرهای احتمالی در محیط  است. در اینجا نکاتی طرح شده است که والدین می توانند با استفاده از آن کودکان خود را تا اندازه ای در برابر بعضی از خطرهای احتمالی محیط ایمن کنند. نکته مهم این است که بسیاری از این موارد را می توان با انجام بازی های گوناگون و یا بیان قصه ها و داستانهای مناسب به کودکان آموخت.

- هر روز با کودکتان گفتگو کنید و او را تشویق کنید که صحبت کند. در مورد چیزهای خوب و بدی که طی روز برایتان اتفاق افتاده است بگویید تا او نیز چنین کند. اگر او احساس کند می تواند همه چیز را به راحتی با شما در میان بگذارد، بدون آنکه پیامد بدی به دنبال داشته باشد، تمایل بیشتری به صحبت با شما پیدا می کند.

برای فرزندتان توضیح دهید که در زندگی واقعی تشخیص آدمهای خوب از بد همیشه ساده نیست. آدمهای بد می توانند از نظر ظاهر شبیه به ادمهای خوب باشند.

- برای فرزندتان توضیح دهید که در زندگی واقعی تشخیص آدمهای خوب از بد همیشه ساده نیست. آدمهای بد می توانند از نظر ظاهر شبیه به ادمهای خوب باشند. آدمهای بد می توانند از حقه های زیادی استفاده کنند تا ما فکر کنیم آنها خوب هستند. پس به فرزندتان بگویید اکر کسی که او نمی شناسد از او درخواست کند ؛ صرف نظر از اینکه چه می گوید، او باید یاد بگیرد به محض احساس خطر، سریع از محیط دور شود.

- به فرزندتان باید یاد بدهید اگر کسی از او درخواست کرد به تنهایی با او به خانه اش، دفتر کارش یا ماشینش برود، به او "نه" بگوید.

- به فرزندتان آموزش دهید هنگامی که با هم به خرید می روید نباید از شما دور شود. اگر فرزند شما آن قدر کوچک است که توانایی حفظ کردن یا گرفتن شماره تلفن را ندارد همیشه شماره منزل، تلفن همراه یا تلفن محل کار خود را در یکی از جیب هایش بگذارید.


- با کودکتان صحبت کنید که اگر گم شد، چه کار باید انجام دهد. این کارها را از طریق بیان داستانهای مختلف یا انجام بازی های گوناگون با فرزندتان می توانید به او آموزش دهید.

- به کودکتان بگویید که آدمهای بد ممکن است با قول و وعده هایی که باعث خوشحالی بچه ها شود تلاش کنند بچه ها را با خود ببرند. مثلا دیدن یک بچه گربه زیبا، اسباب بازی، دادن خوراکی و...بچه ها را هوشیار کنید که در این زمانها خوب فکر کنند:" چرا این بزرگسال که او را نمی شناسم می خواهد به من چیزی بدهد یا چیزی را به من نشان دهد؟ این ممکن است به معنای خطر باشد؟

- فرزندتان باید آگاه باشد ممکن است به او گفته شود که اتفاق خاصی برای شما یا یکی دیگر از نزدیکان رخ داده است و از او خواسته شود که همراه آن فرد ناشناس برود. در چنین مواقعی فرزند شما باید بداند که در صورت عدم دسترسی به شما به شخص دیگری مثل مادربزرگ، عمه، عمو و... می تواند دسترسی پیدا کند و مساله را با او در میان بگذارد.

- به فرزندتان توضیح دهید که ما نباید به هیچکس اجازه دهیم ما را لمس کند که باعث ناراحتی مان شود. همچنین بگویید که کسی به جز والدین یا پزشک اگر خواست قسمتی از بدنمان را ببیند، سریع ازاو دور شویم حتی اگر این فرد از دوستان یا آشنایانمان باشد. فرزندتان باید بداند هیچ کس حق ندارد این درخواست را از کسی بکند.

- به فرزندتان بیاموزید که اگر کسی خواست او را برباید با صدای بلند فریاد بزند. این کار روش بسیار موثری است. او باید یاد بگیرد که در صورت بروز چنین حوادثی چگونه برخورد کند.

همراه فرزندتان به باجه های تلفن عمومی بروید و استفاده از تلفن های عمومی را به آنها بیاموزید

- به فرزندتان شماره تلفن منزل، تلفن همراه، محل کارتان،فوریتهای پلیس، آدرس خانه و شماره یکی از نزدیکان را که در صورت عدم دسترسی به شما بتواند از آنها کمک بگیرد را بیاموزید. همراه فرزندتان به باجه های تلفن عمومی بروید و استفاده از تلفن های  عمومی را به آنها بیاموزید و در مواقعی که تنها بیرون می رود کارت های مخصوص برای استفاده از تلفن های عمومی را در اختیار آنها قرار دهید.
منبع: پیام ایمنی