نگران مشق شب نباشید

تکلیف شب برای والدین ، حکم مسئله ی لاینحلی را دارد که اکثر والدین ، در صدد پیدا کردن راه حلی درست برای این معضل هستند.این مقاله سعی دارد با ارائه ی راه های عملی ، مشوقی برای والدین باشد و مشق شب را برای فرزندان آسان تر نماید.

برای اینکه بتوانیم هر کاری را درست انجام دهیم  ، با ید سه مقوله را در نظر بگیریم : توجه ، تمرکز و دقت.

توجه به این معنا است که بتوانید تمام حواس خود را روی یک موضوع جمع کنید. تمرکز ادامه ی توجه است ؛ یعنی چه مقدار توانایی دارید که این توجه را حفظ کنید و از آن منحرف نشوید. دقت ، گوش به زنگ بودن ؛مراقب و مواظب اتفاق های جانبی بودن  است .اگر بتوانید این سه فاکتور رادر فرزندتان تقویت کنید ، به موفقیت خوبی رسیده اید.
علت انحراف از توجه ، تمرکز و دقت ، محرک های بیرونی و درونی است .محرک های بیرونی :

والدین در جهت از بین بردن محرک های بیرونی بسیار موثرند. باید هر چیزی را که باعث انحراف دانش آموز در زمان انجام تکالیف می شود حذف کرد مثل :صدای تلویزیون ،صحبت با تلفن ،عکس های اتاق مطالعه و یا حضور مهمان در خانه . با بررسی و دقت نظر می توان موارد دیگری را نیز کشف کرد و از میان برد.

محرک های درونی :

پدر و مادر گرامی ! شما بر روی محرک های درونی هم می توانید موثر باشید. برای مثال :جو خانه را آرام و خالی از دغدغه نمائید .فرزندان را با مشکلات خود و همسرتان و یا مسائل دیگری که آنها قادر به حل آنها نمی باشند، درگیر ننمائید.

کودکان امروز کودکان علت و معلول هستند . برای هر عملی به دنبال دلیل می گردند. اگر علت این همه سختی که برای درس خواندن می کشند را بدانند ، راحت تر به آنها تن می دهند. برای همین باید در آنها ایجاد انگیزه ی شخصی بنمائید:

در گفتار و کردارتان ارزش علم را بالا ببرید ،ازدانشمندان و علما به بزرگی یاد کنید.

فرزندان را با مشکلات خود و همسرتان و یا مسائل دیگری که آنها قادر به حل آنها نمی باشند، درگیر ننمائید.

سیستم ارزش گزاری شما با موفقیت تحصیلی فرزندتان رابطه ی مستقیم دارد.هر چه در نظر شما دارای ارزش باشد ، برای او نیز دارای ارزش است.اگر درمسیر زندگی دانش را در نظر او بالا ببرید ، این القا در او ایجاد انگیزه می کند و اگر چیزهای دیگر مثل پول و شهرت و... در رفتار و گفتار شما ارزشمند باشد ، نمی توان از فرزند انتظار دیگری داشت. حال بررسی چند گروه راهکار عملی و کاربردی :

( 4 راهکار برای بهتر انجام دادن کل تکالیف:)

1.برنامه ریزی داشته باشید و محکم پایبند به این برنامه باشید.

2.برنامه ی درسی بچه ها در متن زندگی جاری باشد.کودک فکر نکند درس یک چیزاست و زندگی چیز دیگری.

3.عاقبت کار را مرتب گوشزد نکنید؛بعضی اوقات آنقدر تمرکز متوجه ی آن می شود که از اصل کار باز می ماند.

4.ازتشویق استفاده نمائید. بلافاصله بعد از کار خوب از او تقدیر کنید. از تشویق منفی یا تنبیه حتی المقدور بپرهزید. به دنبال عمل اشتباه ، با سکوتی کوتاه اما بامعنا او را از احساس خود مطلع نمائید.

(3 راه حل جهت درمان اختلالات تمرکز ریاضی:)

1.منظم نویسی هایی که با خط کشی ایجاد می شود.

2.امتحان کردن عملیات انجام شده.

3.زیر سوال ها خط بکشید و جلو نویسی کنید.

(11راه حل  جهت درمان اختلالات تمرکز املاء:)

1.دو شکل در ظاهر شبیه را در اختیار دانش آموز قرار داده از او بخواهیم تفاوت ها را پیدا نماید.

2. بازی با کارت ،به صورت کلمه سازی

3.کلمات هم آوا با معنی های مختلف را زیر عکس بنویسید. (حیات ، حیاط)

4. پیدا کردن کلمات هم خانواده

5.از او بخواهید به شما املاء بگوید و غلط های شما را بگیرد.

6.بازی هایی که تمرکز را بالا می برد.(پازل ،دوفضایی ،جا به جایی شئ در اتاق،...)

7.در امتحانات خانگی دقت و ریزبینی و توجه به ریزه کاری ها انجام شود.

8.ازتوصیه ها و تاکید های بیش از اندازه پرهیز شود.

9.از مقایسه و رقابت فردی به شدت خوداری شود.

10.اشکالات توسط خود دانش آموز پیدا و رفع شود.

11.بچه ها در منزل مطالعه ی غیر درسی داشته باشند و متن ها را بلند بخواند.