قدم به قدم با تو همراهم

کودکان با ارزش ترین سرمایه ملی هر کشوری هستند زیرا آینده ی هر ملتی در گرو آن هاست . از این رو وظیفه ما پرورش نسلی است از کودکان سالم که اصول فرهنگی ، ارزش ها و هویت ملی را حفظ و از ظرفیت های خود در جهت پیشبرد اهداف کشور استفاده نمایند . نیاز ما ، آگاهی والدین نسبت به اهمیت مراقبت از کودکان در سنین خردسالی است .

قدم به قدم با تو همراهم
کودکان با ارزش ترین سرمایه ملی هر کشوری هستند زیرا آینده ی هر ملتی در گرو آن هاست . از این رو وظیفه ما پرورش نسلی است از کودکان سالم که اصول فرهنگی ، ارزش ها و هویت ملی را حفظ و از ظرفیت های خود در جهت پیشبرد اهداف کشور استفاده نمایند . نیاز ما ، آگاهی والدین نسبت به اهمیت مراقبت از کودکان در سنین خردسالی است . فراهم نمودن محیط مناسب و توجه به رشد همه جانبه ی کودکان ، در عملکرد مغز ، ادراک ، توانایی یادگیری ، حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدت کودکان تأثیر می گذارد . بدین ترتیب کودکانی که از مراقبت های دوران کودکی خود بهره مند بوده اند آمادگی مناسب برای ورود به دبستان را دارند و در مدرسه دانش آموزان موفق تری هستند و در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی موفقیت های قابل توجهی خواهند داشت .
دوران اوایـل کودکی سریع ترین دوران رشـد و نمـو در زندگی بشـر است .  اگر چـه هر کودکـی سیر تکاملی خود را طی می کند ، ولی تمام کودکان از مراحل قابل شناخت رشد و تغییرات فیزیکی ، شناختی و احساسی گذر می کنند . برخورد  با کودک در دوران اولیه زندگی به این نکته مهم می پردازد که کودکان بهترین پاسخ ها را به روش‏هایی که آنها را با نحوه پیشگیری مواجه می کند می دهند . هر چه کودکان رشد می کنند و بزرگتر می شوند ، به اشکال متفاوتی از تعامل و تحریکات محیطی برای توسعه توانمندی های خود نیازمندند . در هرسنی تأمین نیازهای اولیه سلامتی و تغذیه ای اساسی است .

تولد تا سه ماهگی:
1- با قرار دادن اسباب بازی های متحرک با رنگ های جالب بالای تخت کودک ، استفاده از محافظ هایی با رنگ های روشن در اطراف تخت کودک ، نگاه نمودن و صحبت کردن با کودک زمانی که بیدار و هوشیار است و با پاسخ دادن به صداهایی که از خود در می آورد توجه او را جلب کنید . 2- با نشان دادن وسایلی با رنگ روشن نزدیک صورت کودک به مدت 10-8  ثانیه و بعد حرکت دادن آن به اطراف و بالا و پائین می توانید باعث تسهیل توجه و تعقیب در او شوید .

3 تا 6 ماهگی :

1- آموزش نشستن به کودک
2- آموزش تحمل وزن بدن به کودک
3- تشویق کودک برای گرفتن جغجعه
4- آیینه را به کودک نشان دهید
5- اغلب به کودک لبخند بزنید و وقتی گریه کرده یا نق نق می کند به او پاسخ دهید .
6 تا 9 ماهگی :

1- با قرار دادن یک اسباب بازی جالب در مقابل و دور از دسترسش او را تشویق به خندیدن کنید .
2- اسباب بازی یا وسیله ی دیگری در هر یک از دست های او قرار دهید و او را تشویق کنید آنها را به هم بکوبد یا پرتاب کند .
3- اغلب با او صحبت کنید و او را تشویق کنید به طرف صدا بچرخد .
4- به تصاویر روشن و مشخص در کتاب یا مجله اشاره کرده و آن ها را نام ببرید .
9 تا 12  ماهگی :
1- بازی هایی مثل قایم باشک و ... را که برای کودک جالب است انجام دهید .
2- یک اسباب بازی زیر پتو قرار دهید و از او بخواهید آن را پیدا کند .
3- انداختن اشیایی مانند گیره لباس یا مکعب را در داخل یک ظرف به او یاد دهید .
4- یک مداد و کاغذ برای نقاشی به کودک بدهید . او را برای روی هم گذاشتن حلقه ها یا مکعب ها تشوق کنید .

2تا 3 سالگی :

1- اشیاء را بر اساس شکل و اندازه و رنگ با کودک خود طبقه بندی کنید .
2- مسواک زدن را به او آموزش دهید . در این زمان آموزش توالت رفتن را شروع و کامل کنید .
3- به کودک یاد دهید مداد را درست در دستش بگیرد . خداحافظی کردن ، تقلید از نقاشی شما و قیچی کردن را به او بیاموزید .
4- با کودک تلویزیون تماشا کنید و برنامه های نامناسب را خاموش کنید .
5- وقتی چیزی را به دست می آورد و در مورد آن اطلاعات می خواهد به او اطلاعات بدهید .
6- وقتی می خواهد چیزی را به شما نشان دهد یا با شما حرف بزند به او توجه کنید .

3 تا 5 سالگی :

1- هر روز یک کتاب با او بخوانید .
2- از روزنامه یا مجله ی باطله ببرید و شکل درست کنید . تصاویر را بر اساس نوع – اندازه – شکل و رنگ منظم کنید .
3- برای رنگ آمیزی ، ریختن آب در شکل ، استفاده از قیچی و چین دادن کاغذ یا پارچه او را تشویق کنید .
4- سرخوردن و تاب بازی را به او یاد دهید.
5- الک دولک بازی کرده و لی لی کنید .
6- باز و بسته کردن زیپ و دکمه را به او یاد دهید .
7- عواطف خود را با ابراز کردن ( بوسیدن یا کلمات محبت آمیز ) در جهت تأیید او نشان دهید .

شبنم حیرانی -ماهنامه کودک

تنظیم برای: کهتری

منبع : تبیان