آموزش صبر از راه بازی


کودکتان را به حمام می برید، تنش را خشک می کنید و در پایان، حوله را روی سرش می اندازید... چندلحظه بعد حوله را برمیدارید... «دالی ...» کودکتان که از این کار خوشش آمده، از روی رضایت می خندد. گاهی صورت خود را پشت دستهای تان پنهان می کنید و چند لحظه بعد... اصلا مهم نیست چگونه با کودکتان «دالی موشه » بازی کنید، به هرحال او از این موضوع خوشش می آید و شما را تحویل می گیرد.

تمام مادر و پدرها در سراسر دنیا به طور ذاتی عاشق بازی دالی موشه هستند و این موضوع تصادفی نیست. دالی موشه، منبع غنی شادی و آموزش است.


راهی برای آموزش صبر

وقتی کودک شما گرسنه و منتظر شیشه شیر است، اصلا خوش اخلاق نیست، مدام گریه می کند و جیغ می کشد؛ اما وضع درباره کودکانی که عاشق دالی موشه هستند ، کاملا فرق می کند. آنها پیش از این ، مزه صبر کردن را حس کرده اند. آنها می دانند پس از مدتی انتظار، لحظه شیرینی در انتظارشان است، دالی موشه به کودک می آموزد برای حس لحظاتی شیرین، گاهی باید کمی صبور بود.


راهی برای تاثیرگذاشتن


برای برقراری ارتباط با اطرافیان، گاهی باید مبتکر بود. برای برقراری ارتباط با نوزاد، نمی توان از راه های ساده کمک گرفت. دالی موشه، بهترین راه برای آغاز ارتباط با یک کودک و تاثیرگذاشتن روی اوست.برای بزرگ شدن


برای یک کودک وابسته به پدر و مادر، هیچ چیز شیرین تر از پنهان و دور شدن از چشم والدین نیست. او با اجرای این بازی، هروقت بخواهد ناپدید و بعد ظاهر می شود. وقتی کودکتان خود را پنهان می کند و شما نشان می دهید دارید دنبالش می گردید، او این حس را پیدا می کند که دوستش دارید و از فقدانش ناراحتید. کودک در ابتدا خود را پشت دستانش پنهان می کند و چون کسی را نمیبیند، گمان می کند دیگران هم او را نمیبینند؛ اما در 5- 4 سالگی وضعیت تغییر میکند؛ مغز او دست به ساختن سناریوهای پیچیده تری میزند، از این به بعد بازی «قایم موشک » جای دالی موشه را می گیرد.برای باهوش شدن


هیچ چیز قانونمندتر از بازی دالی موشه نیست. سکانس های ساده ای که مدام پشت سر هم تکرار می شوند. تمرین این سکانس ها، مغز کودک را فعال نگاه می دارد و از همه مهمتر، او رابطه علت و معلولی را می آموزد.
مادر

برای برقراری ارتبا
ط

از 3 ماهگی به بعد، کودک شما قوانین بازی دالی موشه را می آموزد؛ یک نفر صورتش را پنهان می کند. نفر بعدی چند لحظه منتظر می ماند. نفر اول صورتش را نشان می دهد. نفر دیگر میخندد. گمان نمی کنید این بازی، معنی خاصی داشته باشد؟ این به طور دقیق همان کاری است که هنگام گفت وگو انجام میدهیم! یعنی منتظر میمانیم تا یک نفر صحبت کند. نفر دوم منتظر می ماند، نفر اول صحبتش تمام شود، بعد نفر دوم شروع به صحبت می کند. با کمک این بازی، کودک شما با قوانین ساده برقراری ارتباط آشنا میشود و در آینده آنها را به کار می گیرد.آماده سازی کودک برای جداییها

مامان کوش؟ - نیست!... «دالی ...» ایناهاش. وقتی شما صور تتان را پشت پرده قایم می کنید و لحظه ای بعد مثل خرگوشی که از زیرکلاه شعبده بازان بیرون می آید، خود را نشان می دهید، ابتدا کودک مضطرب می شود، اما پس از چندبار تکرار بازی، می فهمد که شما او را هرگز تنها نمی گذارید، پس غیبت و جدایی از شما به تدریج برایش عادی می شود.

منبع:تبیان