تربیت کودکی قانون مدار


چگونه فرزندان خود را پای بند مقررات کنیم؟
همه والدین دوست دارند که فرزندشان تابع قوانین و مقررات باشد و در مکانها و موقعیتهای مختلف رفتارهای مناسبی از خود نشان دهد. اما حتما خودتان متوجه شده اید که پایبند کردن کودکان به مقررات گاه کار مشکلی است و برای بسیاری از والدین، مواقعی پیش می‏آید که فرزندان‏شان به رعایت قوانین و مقررات، تن در نمی‏دهند و بارها از انجام آن سرپیچی می‏کنند.

 

: در اینجا، چندین راه برای اطاعت فرزندان شما از قوانین و مقررات، ارائه گردیده است

به کودکان، حق صحبت بدهید

کودکان هم باید در تعیین مقررات و محدودیت‏ها، حق صحبت داشته باشند باید فرصتی به آنان داده شود تا آنچه را که فکر و احساس می‏کنند، بازگو کنند. حتی یک کودک پنج تا شش ساله نیز می‏تواند با شما صحبت و شما را در وضع مقررات منصفانه، کمک کند اما شنیدن حرف‏های او به این معنا نیست که به طور حتم، حرفش را بپذیرید و از خواسته‏های خود پرهیز کنید. البته برخی از محدودیت‏ها را می‏توانید به کمک کودکان وضع کنید و برخی دیگر را باید خود مقرر نمایید.
باید به کودکان فرصتی داده شود تا آنچه را که فکر و احساس می‏کنند، بازگو کنند
برای کودک خود استدلال بیاورید

اگر کودکان بدانند به چه دلیل مقرراتی برای آنان وضع می‏شود، بهتر پای‏بند آنها باقی می‏مانند جمله‏ی «حق نداری با دوچرخه به خیابان بروی.» وضع قانون بدون دلیل است اما اگر بگویید: «دوچرخه‏سواری در خیابان، خطرناک است و ممکن است آسیب‏ببینی.» در واقع، دلیلی ارائه می‏دهید و در این صورت، پذیرفتن آن ساده‏تر می‏شود.
از قبل اطلاع بدهید

ناگهان و بی‏ مقدمه، قانون و محدودیت وضع نکنید اجازه دهید کودکان قبل از رعایت محدودیت، از وجود محدودیت و مقرراتی که وجود دارد، آگاه باشند. چگونه ممکن است وقتی شما هیچ حرفی نزده‏اید، فرزندتان پیشاپیش بداند که نباید در خیابان، دوچرخه‏سواری کند یا اینکه تا چه ساعتی می‏تواند بیرون باشد؟
کودکان باید به طور دقیق بدانند که از آنان چه انتظار‏هایی دارید و آنان چه باید بکنند
یادآوری کنید

کودکان گاهی مقررات و محدودیت‏ها را فراموش می‏کند. اگر احساس می‏کنید فرزند شما قاعده‏ای را فراموش کرده
کودکان

است، آنقدر صبر نکنید تا او به دردسر بیفتد و بعد اقدام کنید. اما اگر بعد از چندبار یادآوری، احساس کردید باز هم به رفتارش ادامه می‏‏‏دهد، جریمه‏ لازم را برایش در نظر بگیرید.
منظورتان را به روشنی بیان کنید

محدودیت‏ها را به طور کامل مشخص کنید. منظورتان را به روشنی بگویید و راهنمایی‏های لازم را بیان کنید. کودکان باید به طور دقیق بدانند که از آنان چه انتظار‏هایی دارید و آنان چه باید بکنند. از گفتن عبارت‏های گنگ و نامشخص، خودداری کنید.
تا حد امکان از جمله‏های مثبت استفاده نمایید

سعی کنید در بیان مقررات برای فرزندتان، از جمله‏های مثبت استفاده کنید. به جای اینکه به فرزندتان بگویید: «با توپ داخل اتاق، بازی نکن.» بهتر است بگویید: «می‏توانی با توپت در حیاط و روی چمن‏ها بازی کنی.» در این صورت، فرزند شما با اشتیاق، قوانین و مقررات را اجرا می‏نماید.
هنگام صحبت با کودک خود از کلمات انتزاعی استفاده نکنید

کودکان شما در دوره ای از رشد هستند که هنوز توانایی درک بسیاری از کلمات و مفاهیم را ندارند بنابراین در هنگام گفتگو با آنها از واژه هایی که تناسبی با سن آنها ندارد و یا کلماتی که انتزاعی هستند، خودداری کنید. برای مثال در هنگام گفتگو با کودکتان و زمانی که او بر خواسته های خود پافشاری می کند به او نگویید" منطقی باش، چرا صحبتهای مرا درک نمی کنی؟" این شیوه صحبت برای کودکان غیر قابل هضم است. از واژه های ملموس و قابل فهم برای بیان مقاصد خود استفاده کنید.

منبع:تبیان