غریبه ای در اتاق خواب فرزند ما

چند ساعت تلویزیون؟ از چه سنی؟

مضرات پرشمار تلویزیون در اتاق خواب کودکان
این روزها تعداد کودکانی که در اتاق خود تلویزیون و رایانه دارند بسیار زیاد شده است. آیا فکر میکنید قرار دادن یک تلویزیون در اتاق خواب کودک کار صحیحی  است و میتواند به بالا رفتن بهره هوشی یا دیگر تواناییهای او کمک کند؟ تحقیقات اخیر پژوهشگران خلاف این مسئله را به اثبات رسانده است!آمارها نشان میدهد حدود 12 درصد از کودکان در جوامع پیشرفته امروزی، در اتاق خواب خود تلویزیون دارند.

این آمار به شدت در حال افزایش است. به همین دلیل، تاثیر مضرات و فواید این کار توجه متخصصان و روانشناسان کودک را به خود جلب کرده است. جواب این سؤال که گذاشتن تلویزیون در اتاق کودک صحیح است یا خیر، از نظر کارشناسان منفی است. تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده. به عنوان مثال، محققان کالیفرنیایی در بررسیهای خود به این نتیجه دست یافته اند که گذاشتن تلویزیون در اتاق کودکان سبب کاهش تواناییهای آنها در حل مسایل ریاضی و حتی بروز مشکلاتی در خواندن و تکلم آنها میشود. طبق آمار، کودکانی که در اتاق خود تلویزیون دارند به طور متوسط 2 هزار ساعت در سال تلویزیون تماشا میکنند و حتی اگر والدین بخواهند قوانینی در جهت کاهش ساعات تماشای تلویزیون وضع کنند، چون تلویزیون در اتاق کودک است قوانین، چندان رعایت شدنی نخواهند بود.

تلویزیون، پرستار بچه نیست

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بسیاری از والدین از تلویزیون به عنوان پرستار کودک به ویژه برای کودکان زیر 3 سال کمک میگیرند، در حالی که روان شناسان تاکید دارند اتاق کودک باید تنها جایگاه بازی، کار و خوابیدن باشد. بهتر است برای سرگرم کردن کودک با او حرف زد یا بازی کرد تا به این روش توانایی های کودک شکل گرفته و شکوفا شود. در این میان، تلویزیون هیچ گونه نقشی نداشته و برخلاف تصور والدین به کودکان در آموختن زبان کمکی نمیکند. آنچه به ویژه کودکان زیر 2 سال از تلویزیون می فهمند تنها یک سری تصویر و صدای گنگ است که توجه آنها را به خود جلب میکند؛ اما به یادگیری مسایل در آنها کمکی نخواهد کرد.
کودکان زیر 2 سال از تلویزیون می فهمند تنها یک سری تصویر و صدای گنگ است که توجه آنها را به خود جلب میکند؛ اما به یادگیری مسایل در آنها کمکی نخواهد کرد.
نکته جالب دیگری که دانستن آن لازم است این است که تلویزیون، خود منشأ درگیریهای بیشتر بین والدین و کودکان در خانه است. در ضمن در صورتی که کودک دچار مشکلات خواب و بیخوابی شبانه باشد، نه تنها به خوابیدن او کمک نمیکند، بلکه خود، منشأ مشکلات بیشتر خواب و بیخوابی میشود. همین مشکلات عامل تمرکز نداشتن کودکان در طول روز و در مدرسه میشود. بررسیها نشان میدهد، بسیاری از کودکانی که بین سن 5 تا 11 سالگی عادت به تماشای زیاد تلویزیون داشته اند، موفق به اتمام دروس دانشگاهی نمیشوند و حتی تماشای طولانی مدت تلویزیون در سن 13 تا 15 سالگی سبب ترک تحصیل تعدادی از آنها خواهد شد.

و؛ اما رایانه....
بررسی ها نشان داده است گرچه استفاده از رایانه و اینترنت می تواند سبب بالا رفتن هوش و افزایش یادگیری در کودکان شود؛ اما با این حال توصیه نمی شود رایانه را در اتاق کودک قرار دهید چون در این حالت کنترل سایت هایی که کودک وارد آنها میشود و میزان زمانی که پای اینترنت یا رایانه صرف میکند، سخت خواهد بود.

و؛ اما توصیه تبیان  به شما:

بهترین کاری که شما میتوانید انجام دهید این است که جلوی تلویزیون تماشاکردن کودکان زیر 2 سال و حتی 3 سال را بگیرید و بعد از این سن، زمان تماشای تلویزیون را به 1 تا 2 ساعت در روز محدود کنید و حتما نوع برنامه ای که کودک میبیند را کنترل کنید. فراموش نکنید رابطه مستقیمی بین میزان تماشای تلویزیون یا کار با رایانه و چاقی وجود دارد. در ضمن به هیچ عنوان تلویزیون یا رایانه را در اتاق کودکان قرار ندهید.
منبع : سایت شهرزاد