تا سه بشمارید

توصیه‏های زیر به والدین این امکان را می‏دهد که فرزندان دلبندشان را به طور مناسب‏تر تربیت کنند و بدانند چگونه بدون دعوا و خشونت کلامی بچه‏ها را به انجام کارهایی که برایشان مفید است وادارند.


تربیت یعنی آنکه به بچه‏ها بیاموزیم چگونه رفتار کنند، یعنی رفتار صحیح را نه تنها با گفته‏ها، بلکه همچنین از طریق رفتار خود به آنها بیاموزیم. تربیت صحیح به یک موقعیت برنده- برنده منجر می‏شود .آموزش والدین درباره اصول رفتاری منجر به رفتار مناسبی از سوی بچه‏ها می‏شود. بچه‏ها به این ترتیب در باره خود احساس موفقیت می‏کنند و در نتیجه از عزت نفس و رضایت از خود برخوردار می‏شوند. راهکارهای زیر به یک زوج در خانواده کمک می‏کند تا حدودی را برای بچه‏ها تعیین کنند.
کودک

به فرزندان امکان انتخاب بدهید

تربیت صحیح یعنی آنکه به بچه‏ها بیاموزیم، نه آنکه آنها را مجبور کنیم. استفاده از قدرت و اجبار تنها باید آخرین راه باشد. دکتر استفن دی کرزنر، روانپزشک و استاد روانپزشک کودکان در دانشگاه‏ هاروارد، معتقد است: «بهترین روش آن است که به بچه‏ها امکان انتخاب یکی از دو حالتی را بدهیم که هر دو برای والدین بی‏ضرر هستند»

دکتر کرزنر، به طور مثال پیشنهاد می‏کند، به کودکی که سر میز شام بدرفتاری می‏کند، بگویید:

می‏توانی اینجا بنشینی و آرام شامت را تمام کنی.

می‏توانی به اتاقت بروی و آرام بگیری.

البته بهتر از ان این است که کودک را به تفکر دعوت کنید تا برای حالات کنونی خود فکر کند و راه حل بیاندیشد.

ثابت‏ قدم باشید

ثابت قدم بودن به این معناست که وقتی به بچه‏ها چیزی می‏گویید، طبق آن عمل کنید. اگر به بچه‏ها می‏گویید تا وقتی که تکالیف‏شان تمام نشود نمی‏توانند تلویزیون تماشا کنند، طبق آن عمل کنید.  ثابت قدم بودن یعنی قابل اعتماد بودن. اگر احساس می کنید تنبیهی را نمی توانید انجام دهید اخطار دادنش کار اشتباهی است. این کار به بچه‏ها این پیام را می‏دهد که شما به اندازه کافی به آنها توجه دارید تا طبق آنچه گفته‏اید، عمل کنید. اگر به بچه‏ها قول می‏دهید چنانچه اتاق‏هایشان را تمیز کنند آنها را بیرون می‏برید تا بستنی بخورند و بعد به قول خود عمل نمی‏کنید، روش تربیت شما ضعیف است. اما با ثبات بودن به معنای خشک بودن نیست. به طور مثال، اگر کودکی اتاقش را تمیز کرد اما فراموش می‏کند سبد آشغال را خالی کند، همچنان شایسته بستنی است. می‏توانید به کودک بگویید: «دفعه بعد فراموش نکن که سبد آشغال را خالی کنی.»
بهترین روش آن است که به بچه‏ها امکان انتخاب یکی از دو حالتی را بدهیم که هر دو برای والدین بی‏ضرر هستند»

تا سه بشمارید

دکتر کرزنر می‏گوید وقتی که فرزندانش خردسال بودند،  از روش شمردن تا عدد سه استفاده می‏کرد تا رفتار نامطلوب کنار گذاشته شود. او به آنها می‏گفت که می‏خواهد کاری را که انجام می‏دهند تا سه شماره متوقف کنند و در صورت عدم توجه، منتظر پیامدهای آن باشند. او می‏گوید: «آنها همیشه حرف‏هایم را نمی‏شنیدند در نتیجه، آهسته‏‏تر می‏شمردم یک... دو ... سه، اگر همچنان به من توجهی نمی‏کردند، دوباره با صدای آرام می‏شمردم.» معمولاً این کار کافی بود تا توجه بچه‏ها را جلب کند در غیر این صورت، او فقط کودک را بلند می‏کرد و به اتاقش می‏برد. این روش حتی به یک کودک خردسال نشان می‏دهد که هر رفتار بدی یک پیامد دارد. فراموش نکنید که هر تنبیه یا برخورد تقابلی باید با اخطار قبلی صورت گیرد تا کودک از رخ دادنش آگاهی داشته باشد این روش نیز به قابل پیش بینی بودن رفتار شما کمک می کند و حرف شنوی را تسریع می بخشد.

منبع:تبیان