آکاایران: داشتن برنامه صحیح برای سرگرم کردن فرزندتان– بهترین راه برای محدود کردن زمانی است که او با دوستان نامطلوب می گذراند. سعی کنید کارهای جایگزینی برای او در نظر بگیرید.زندگی گروهی از خانواده آغاز می شود، در مدرسه بسط پیدا می کند و به این ترتیب در تمام دوران زندگی نمود می یابد. کودک وقتی وارد مدرسه می شود جلب توجه همسالان برای او اهمیت پیدا می کند. بنابراین می کوشد آن صفاتی را در خود تقویت کند که مورد تحسین همسالانش است و آن صفاتی را هم که همسالانش نمی پسندند کاملا از بین ببرد یا تضعیف کند تا بدین وسیله از طرد شدن از گروه در امان باشد.

والدین مؤثر به جای آنکه همواره نگران دوستی های فرزندان خود باشند بهتر است سعی کنند مختصات مناسبی برای دوست مناسب در ذهن آنها ترسیم کنند تا هم دوست خوب بودن و هم دوست خوب داشتن را آموزش دهند. بچه ها باید بیاموزند که مسؤولیت پذیری شرط اساسی دوستی است و افراد مسؤولیت پذیر همیشه جذاب و دوست داشتنی اند.

یک دوست خوب شنونده خوبی هم هست و پیش از آنکه به پاسخ خود بیندیشند با گوش جان صحبت های طرف مقابل را می شنود و به جای آنکه افراد و موقعیت ها را تابع خواسته های خویش سازد از یک رابطه سالم و در عین حال متغیر پیروی می کند. این گونه افراد رضایت خود را در یک رابطه نادیده نمی گیرند و رابطه سالم با رضایت طرفین را دنبال می کنند و در صورت بروز تعارضات به جای سرزنش و عیب جویی گفت وگو می کنند. به احساسات منفی و غیر قابل کنترل خود اجازه بروز نداده و با مفروضات خود نتیجه گیری نمی کنند.

راهکارهایی برای از بین بردن نگرانی والدین از جانب دوستان فرزندشان وجود دارد:

داشتن برنامه صحیح برای سرگرم کردن فرزندتان- بهترین راه برای محدود کردن زمانی است که او با دوستان نامطلوب می گذراند. سعی کنید کارهای جایگزینی برای او در نظر بگیرید. فعالیت هایی ترتیب دهید که فرزند تان دوست دارد. مثلا به او کمک کنید وارد یک تیم فوتبال شود یا نام او را در یک کلاس هنری بنویسید.

فرزندتان را زیر نظر داشته باشید. وقتی با دوستان بد رفت و آمد می کند حواستان کاملا به او باشد. مثلا اگر تغییر رفتار، نمرات پایین، رفتار خشن، حالت های غیرمعمول و… دارد بدانید می توانید کاری کنید تا ارتباط با آنان قطع شود.

قوانین خود را برای فرزندان بازگو کنید. برای جلوگیری از نفوذ همسالان بد در او، برای او قوانین مشخص در نظر بگیرید و اطمینان حاصل کنید که از همه آنها آگاه است. این قوانین را طوری ترتیب ندهید که در مخالفت مستقیم با دوستان باشد بلکه آن را بازنگری قوانین خانوادگی جلوه دهید و او را از عواقب تخلف از این قوانین مطلع کنید.

زهرا موسوی جهرمی کارشناس ارشد روان شناسی

زیبــا شــو دات کام

.

منبع : zibasho.com