آکاایران: نکاتی برای تنها خواباندن کودک در اتاق

1_زمان خواب،کودک را به اتاقش ببرید.

2_هنگام خوابیدن او را نوازش کنید. 

3_حتماٌ یک چراغ خواب در اتاق کودک قرار دهید.

4_برای کودک خود قصه بخوانید.

5_تا زمانیکه کاملاٌ به خواب نرفته است اتاق را ترک نکنید.

 نکته: در این امر باید صبور باشید.

آکا ایران

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

 

 

منبع :