آکاایران: جلوگیری از ترس کودکان از پزشک

  • از خانه شروع کنید: شما می توانید از فرزند خود بخواهید برخی از کارهایی را که در مطب انجام می شود در خانه انجام دهد مثل ایستادن بر روی ترازو، در دهان گذاشتن دماسنج و…
  • به این تربیت او متوجه می شود که پزشک و پرستار هدفی جز کمک کردن ندارند.
  •  مطالعه کنید: در زمینه ترس کودک تان از پزشک به مطالعه کتاب های مفید بپردازید.
  •  توضیح علت رفتن به مطب: به کودک خود در مورد علت رفتن به مطب توضیح دهید، به طوری که او بتواند پزشک را در جریان بیماری اش قرار دهد.

یادتان باشد حتی یک کودک کم سن و سال هم می تواند علت رفتن به مطب را درک کند.

  •  دروغ نگویید: با فرزند خود رو راست باشید. اگر به دروغ به او بگویید که به وی آمپول نمی زنند اعتماد خود را نسبت به پزشکان و پرستاران از دست می دهد. اگر قرار است به کودک تان واکسن تزریق شود این موضوع را به او بگویید. آمپول ممکن است دردناک باشد ولی درد آن به زودی پایان می یابد و در عوض ایمنی فرزندتان در مقابل بیماری ها تضمین می شود. با زبانی قابل فهم با کودک خود حرف بزنید و به او بگویید که تزریق واکسن برای سلامتی او ضروری است و پرستاران به این علت به وی واکسن می زنند که دوستش دارند.
  • با آمادگی به مطب بروید: اسباب بازی مورد علاقه فرزندتان را به همراه داشته باشید. این کار به او آرامش می دهد.
  • در مورد تمام مسائل به کودک خود توضیح دهید: کودکان طبیعتا کنجکاو هستند. از این ویژگی استفاده کنید و قبل از رفتن به مطب در مورد تمام وسایلی که احتمالا مورد استفاده قرار می گیرد به وی توضیح دهید. این کار آرامش او را به همراه خواهد داشت. برخی از اضطراب ها در ترس از ناشناخته ها ریشه دارد. تمام انسان ها به طور غریزی از ناشناخته ها می ترسند و به همین دلیل از موقعیت های خطرناک احتراز می کنند. کودکان نیز در این زمینه با ما تفاوتی ندارند.

جلوگیری از ترس کودکان از پزشک -آکاجلوگیری از ترس کودکان از پزشک -آکا

آنها دارای این ترس غریزی هستند و زمانی که نمی دانند چه چیزی در انتظارشان است این ترس بیشتر می شود. به کودک خود بگویید برای کمک به اوست که وسایل مختلف در مطب گذاشته شده است.

اطمینان از آرامش کودک مهم ترین مسأله است. کودک شما باید بداند که هر کاری انجام می دهید به نفع اوست.

منبع :