با او چه کنم ؟؟؟؟؟    

* دخترم از برادر کوچکش بیزار است چه کنم؟
روانشناسان گفته اند که مقایسه صرفاً موجب افزایش حسادت بین برادرو خواهر می گردد به باور یک روانشناس کودک در صورتی که با خواهر یا برادرویا کودک دیگری مقایسه شود احتمالا از وی  بیزار میگردد...

بنابراین مشکل را باید درخود پیدا کنید.
*چگونه در پوشیدن لباس کودکم رامهار کنم؟
هنگامی که کودک تصمیم میگیرد در خانه بازی کند ویا با دوستانش زمانی را بگذراند. بگذارید هر لباسی را که مایل است بپوشد لیکن چنانچه با شما به میهمانی می آید نباید هر لباسی را که می خواهد بپوشد. فرزندتان باید فرابگیرد که در موقعیت های متفاوت چه بپوشد.  والدین میتوانند شیوه صحیح را در باره موضوعات گوناگون به کودکان بگویند                          
انتقاد کردن از کودک زمینه را برای کشاکش فراهم می سازد
به جای ناراحت ساختن کودک خود، بکوشید شرایطی را مهیا سازید که از پس تغییر دادن فرزندتان به طرز دلخواه برآیید تا نسبت به رفتار فرزندتان به نحوغیرمستقیم بازتاب نشان دهید.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران