آکایران :تشویق های کلامی، بدنی یا خرید هدیه و... برای مراقبت از ایجاد یک رفتار یا تثبیت آن است

 

بنا به گزارش آکاایران : تشویق در حوزه علوم شناختی به رابطه بین هیجان و شناخت و یادگیری بستگی دارد. آنچه را که ما می فهمیم در پیوند یک رابطه هیجانی قرار می گیرد. اینکه ما مطلبی را خوب یاد می گیریم یا برعکس، به مولفه های هیجانی ای که دریافت می کنیم ارتباط پیدا می کند. از تصمیم گیری در مورد خرید یک وسیله ساده گرفته تا تصمیم کودک در مورد اینکه کدام درس را بهتر از دیگری یاد بگیرد تحت تاثیر مولفه های هیجانی است.
تشویق همیشه کمک کننده نیست
هیجان ها به 2 گروه مثبت و منفی تقسیم می شود که هر کدام تاثیرهای مخصوص به خود را دارد. برای مثال اگر فرزندتان دست به کاری بزند که دوست ندارید انجام دهد، او را از تماشای تلویزیون محروم خواهید کرد. این واکنش نوعی هیجان منفی است، اما هیجان مثبت می تواند شکل تعریف، تشویق، پاداش و تمام تقویت کننده های رفتاری را شامل شود. اما تشویق همیشه خوب و کمک کننده نیست. گاهی یک تشویق بد باعث تغییر مسیر زندگی کودکان خواهد شد و آسیب ها و پیامدهای نامطلوبی را همراه دارد. متاسفانه باوری در جامعه وجود دارد که بر اساس آن والدین تصور می کنند با تشویق می توان همه نوع کاری انجام داد، اما واقعیت این است که بچه ها پیام هایی را که از طریق والدین دریافت می کنند به شکل بسیار دقیقی پردازش می کنند یعنی پیام هایی که ما به بچه ها می دهیم همیشه شکل ثابتی برایشان ندارد.
تشویق نادرست اعتبارتان را زیر سوال می برد
فرض کنید شما برای بالابردن عزت نفس فرزندتان و همچنین تشویق او در هر شرایطی او را تشویق کنید. در واقع، برایتان مهم نباشد فرزندتان چه کاری را و با چه کیفیتی انجام می دهد و تنها برای دلگرمی فرزندتان تشویقش کنید، اما واقعیت این است اگر کودک با انجام کاری روتین و معمولی، بازخوردی از جنس تشویق و تحسین دریافت کند با خود فکر خواهد کرد چرا با وجود انجام یک کار معمولی مورد تشویق قرار گرفته است. در نتیجه 2 اتفاق در دنیای ذهن کودک می افتد که آسیب زاست. اتفاق اول از بین رفتن اعتبار والدین نزد بچه هاست یعنی صداقت والدین در برخورد با کودکان زیر سوال خواهد رفت. کودک در این شرایط تصور می کند والدین به او دروغ می گویند چون از نظر خودش کار خیلی استثنایی ای انجام نداده که مستحق پاداش باشد. اتفاق دوم غیرمنطقی به نظر رسیدن عمل والدین است زیرا فرزند شما خوب درک خواهد کرد که برای تشویق و تحسین او هیچ سند و دلیل قانع کننده ای وجود ندارد. بنابراین اگر والدین مراقب نباشند، رفتار پسندیده و مطلوبی مانند تشویق هم می تواند اعتبار بزرگ ترها را زیر سوال ببرد و هم می تواند پیامدهای منفی را در دنیای ذهن کودکان بر جای بگذارد. کودک باید کاملا بفهمد به دلیل کدام یک از ویژگی های عملکردی مستحق تشویق و تحسین والدینش است.
کودک را به تشویق وابسته نکنید
تمام محرک های بیرونی مانند تشویق های کلامی، بدنی یا خرید هدیه و... برای مراقبت از ایجاد یک رفتار یا تثبیت آن است. بنابراین اگر عمل خوبی از کودک سر زد در واقع بزرگسال را وادار خواهد کرد که جمله خوب و تحسین آمیزی به زبان بیاورد یا هدیه ای برای فرزندش بخرد. تمام این واکنش ها نشان دهنده مطلوب بودن آن رفتار خاص در کودک و تشویق او برای تثبیت آن رفتار است، اما این نکته را هم باید مدنظر قرار دهیم که هرگاه ما در کودکان این عادت را به وجود بیاوریم که در مقابل انجام رفتارهایی خاص پاداش یا تشویق دریافت کنند، هرگز تجربه رضایت و لذت از رفتارهای خود را نخواهند داشت. والدین باید به گونه ای رفتار کنند که کودک از خوب بودن کار خود احساس لذت کند نه به دلیل پاداشی که بابت انجام کار خوب از والدینش دریافت کرده است.
اگر رفتار خوب کودکان تنها به دلیل دریافت پاداشی بیرونی باشد، متاسفانه به این نوع پاداش ها و تحسین ها وابسته خواهند شد و این تصور خواهند کرد هر رفتار آنها باید با پاداشی بیرونی همراه باشد. این نوع وابستگی نوعی آسیب جدی در مسیر تربیتی و رشد کودکان محسوب می شود، اما یادتان باشد نوع بیان و بازخورد والدین می تواند به شکل گیری تجربه درونی لذت و رضایت از انجام کار خوب کمک کند. برای مثال کنار جمله های تحسین آمیز نقاشی کودک مانند «چه نقاشی فوق العاده ای!»، این جمله را نیز به کار ببرید: «چه حس خوبی از طریق نقاشی تو به من منتقل شده است. تو قصد داشتی چه حسی را به وسیله این نقاشی نشان بدهی و چه منظوری داشتی؟» در واقع، جمله دوم فرایند درونی لذت از نقاشی را در ذهن کودک زنده می کند.

منبع:salamatiran.com

منبع :