آکاایران: به نام یگانه عالم

بیشتر زوجهای جوان و یا حتی زوجهایی که چندین سال از زندگی مشترکشان می گذرد از اینکه مورد توجه و محبت همسر قرار نمی گیرند شکایت دارند. با بررسی های انجام شده در زندگی آنها و همچنین دوران کودکیشان متوجه می شویم که در کودکی دریافت محبت و انتقال آن را آموزش ندیده اند و یا حتی زوجین با دنیای یکدیگر آشنایی ندارند که بحث امروز در این مطلب چگونه الگوی مناسبی برای عشق ورزیدن به فرزندانمان باشیم؟ است.

قابل ذکر است که والدین برای فرزندان خود الگوی مهمی محسوب می شوند از این رو والدین بیشتر باید مراقب رفتار و عملکردهای خود باشند. چون از طریق الگو برداری از عملکرد والدین در کودک یادگیری رخ می دهد و ممکن است همان لحظه عمل یادگرفته را به فعل در نیاورد ولی حتما در آینده به فعلیت می رسد.

لذا فرزندان هر رفتار محبت آمیزی از سوی والدین نسبت به یکدیکر را یاد گرفته. مثال: اگر مادر با لحن زیبا همسر خود را صدا بزند و یا موقع ورود همسر به خانه از او استقبال کند و در موقع دیدار دیده بوسی انجام دهند و همین طور پدر: زمانیکه پدر همسرش را با نام نیکو صدا زند و از بابت زحمتهای همسر خود در خانه و تربیت فرزندان تشکر کند و با نگاهی محبت آمیز به همسرش بنگرد این رفتار توسط فرزندان آموخته شده و متوجه می شوند که در آینده چگونه با همسر خود رفتار کنند. 

پس بیایید این مسئله را جدی بگیریم  زیرا یکی از مسائل مهم در زندگی مشترک به حساب می آید.

امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می فرمایند: گفتار مرد به زن که تو را دوست دارم از قلب زن به هیچ عنوان خارج نمی شود (وسایع الشیعه)

آکا ایران

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

منبع :