آکاایران: این کار اگر همراه با حوصله و بازی گونه انجام گیرد نه تنها باعث ریختن ترس کودک از رفتن به آرایشگاه در سنین بالاتر می شود، بلکه به طور تدریجی حساسیت و ترس او را از بین می برد. با این حال شاید آگاهی های پی آمده بتواند آن دردسرها را کمتر کند.

یکی از مشکلات برخی والدین، دردسر نخستین مرتبه ای است که فرزندشان را به آرایشگاه می برند. در سنین کمتری چون نوزادی، خود والدین می توانند شانه ای کلفت تر را آرام روی سر نوزاد حرکت دهند و موهای او را کوتاه کنند. این کار اگر همراه با حوصله و بازی گونه انجام گیرد نه تنها باعث ریختن ترس کودک از رفتن به آرایشگاه در سنین بالاتر می شود، بلکه به طور تدریجی حساسیت و ترس او را از بین می برد. با این حال شاید آگاهی های پی آمده بتواند آن دردسرها را کمتر کند.

قبل از بلند شدن موهای کودک، ابتدا او را چند بار فقط برای تماشای کوتاه کردن موهای خود به آرایشگاه ببرید و بگذارید با دنیای درون آرایشگاه و اعمالی که انجام می شود آرام آرام آشنا شود.در خانه بازی کوتاه کردن مو راه بیندازید و با آبپاش و شانه و قیچی اسباب بازی یا حتی به شکل شانه و قیچی درآوردن انگشتان دستتان، حین بگو بخند به موهای او یا همسر و بچه های دیگر آب بپاشید و به گونه ای آنها را کوتاه کنید که تقلید کار آرایشگر باشد و رفتار خاص کوتاه کردن مو را درآورید.

همین کار را با موی عروسک ها و اسباب بازی ها می توانید انجام دهید. هنگام خستگی، بی حوصلگی، بهانه گیری، کلافگی، خواب آلودگی و گرسنگی او را به آرایشگاه نبرید. بچه ها علاقه ای بسیار به کشف و بررسی مسائل جدید دارند. از همین رو معمولا امکان ثابت نگه داشتن سر را از آرایشگر می گیرند. به آرایشگاهی بروید که آرایشگر حوصله بیشتری برای وقت گذاشتن و کوتاه کردن موی سر کودکتان، حداقل در دفعات اولیه داشته باشد.

آیا کودک شما هم از آرایشگاه می ترسد؟ -آکاآیا کودک شما هم از آرایشگاه می ترسد؟ -آکا

به آرایشگر بسپارید با آرامش بیشتری کار کند و حتماً مراقب باشد موهای کودک هنگام شانه زدن یا قیچی کردن کشیده نشود، بلافاصله ریزه های موی افتاده روی صورتش را که سبب قلقلک یا آزار او می شود با برس پاک کند و…بعضی کودکان وقتی حین کوتاه کردن مو خود را در آینه نبینند تقلای کمتری می کنند و آرام ترند.

وسایل یا اسباب بازی های مورد علاقه اش را به او بدهید تا با آنها سرگرم شود. اگر موقعیتی پیش آید که همسن وسالان آرام خود را حین کوتاه کردن مویشان ببیند، گام هایتان برای ایجاد اشتیاق در او سریع تر خواهد شد. هر گاه متوجه شدید کودک خسته شده یا ترسیده و ناآرامی می کند، کار کوتاه کردن مو را متوقف کنید تا با ایجاد فاصله و وقفه، حوصله و آرامش به او بازگردد. حتی اگر امکان کوتاه کردن بقیه موهایش فراهم نشد، نیز نباید او را به زور روی صندلی نشاند. این کار سبب دلزدگی و نفرت وی از آرایشگاه و زحمت و دردسر بیشتر شما در دفعات آینده خواهد شد.

منبع :