آکاایران: مغز انسان برای تکامل به زمان نیاز دارد. در هنگام تولد، مغز از لحاظ وظایفی که برای ادامۀ حیات ضرورت دارد – مانند تنفس، تنظیم ضربان قلب، مکیدن و خوابیدن- تکامل یافته است. سایر وظایف مغز سالیان سال برای تکامل وقت می خواهد.

دانستن هرچه بیشتر در بارۀ تکامل مغز فرزندتان راه خوبی برای درک چگونگی پندار، احساس و رفتار فرزندتان خواهد بود.

توانائی کودک در اندیشیدن و با او دلیل آوردن محدود است – آنان نمی توانند بین احساس و اندیشه و رفتار در سالهای اولیۀ عمر خود ارتباط برقرار نمایند. کلید قسمت هائی از مغز که مسؤل چنین چیزهائی است در اوان کودکی هنوز “باز نشده” است.

درک چگونگی تکامل مغز کودکان به ما به چرائی برخی از پرسش هائی که والدین اغلب می پرسند شناخت می دهد.

نظیر چرا …..؟

چرا آنها این کار را می کنند؟

چرا آنها گوش نمی دهند؟

چرا باید مرتب من یک چیز را تکرار و تکرار کنم؟

مغز در حال تکامل

ژن ها (وراثت- مترجم) و محیط در هرگام از تکامل مغز با هم پیوند دارند ولی نقش آنها متفاوت است. ژن ها معمولا مسؤل “طرح ساختار (سیم پیچی) اصلی مغز” هستند. مسؤلیت انجام تنظیم های ظریف و تقویت پیوندهای درون مغز را تجربه به عهده دارد.

مغز ما دائم در واکنش نسبت به تجاربی که در زندگی داشته ایم تغییر می یابد. مغز کودکان در سالهای اولیه شکل پذیر تر (پلاستیک) است. ولی مغز در سراسر عمر شکل پذیری دارد و مرتب در حال شکل گیری و تغییر شکل است چون ما مرتب در حال تجربه و فراگیری هستیم.

« سیم هائی » Neurons مغز دارای بخش ها و نواحی جداگانه است که هریک کار جداگانه ای را انجام می دهد. نورون ها هستند که نواحی مختلف مغز را به هم وصل می کنند. تعداد این اتصالات و چگونگی ترتیب اثر آنچه که ما در تجربیات خودمان احساس می کنیم، در درک روابط، به خاطر آوردن چیزها و فراگیری مؤثر می باشند.

بخش های مختلف مغز در سنین مختلف تکامل می یابد تا اینکه هریک از این بخش ها تقویت شود.

شما در مغز در حال رشد فرزند خود یک تندیس فعال هستید

مغز های جوان نسبت به تجربه بسیار تأثیر پذیر هستند. تجارب اولیه و محیط ها اثری بسیار قوی بر تکامل مغز کودکان دارند.

به همین دلیل هم هست که خانواده ها در ساختار زیست شناختی (بیولوژیکی) مغز فرزندان خود کمک می کنند.

روابط پشتیبان، دلسوزانه و یکنواخت (بدون تناقض – مترجم) بین کودک و والدین کلید تکامل سالم مغز می باشد.

اهمیت فرزند داری در تکامل مغز فرزندان -آکااهمیت فرزند داری در تکامل مغز فرزندان -آکا

پرورش تکامل سالم مغز

نوازش کردن، در بغل گرفتن، آرام کردن، تاب دادن، آواز خواندن و سخن گفتن با کودکان خُردسال به آنها محرک لازم را برای مغز در حال رشدشان خواهد داد.

از اوان کودکی برای فرزندان کتاب بخوانید و با آنان گفت و شنود داشته باشید.

به فرزندان برای مهارت هائی که تازه یاد می گیرند فرصت های تمرین و تکرار زیاد بدهید. این کار باعث می شود در تقویت پیوندهای درون مغز آنان کمک نماید.

تا آنجا که می توانید با فرزندان خود بازی کنید.

فرزندان خویش را تشویق کنید تا فعالیت های بدنی از قبیل جست و خیز، دوچرخه سواری، توپ بازی، پرش و دویدن را انجام دهند.

به فرزندان کمک کنید تا امیدوار و خوش بین باشند.

به آنها برنامۀ روزانۀ یکنواخت (بدون تناقض- مترجم) بدهید..

وقتی که فرزند شما به تجربۀ نوینی می پردازد او را تشویق و تمجید کنید.

در مورد توانائی کودکان در سنین مختلف واقع بینی داشته باشید. کاری نکنید که طعم تلخ شکست را بچشند.

کاری کنید که فرزند شما قدم هائی کوتاه ولی تجربه های موفق داشته باشد.

هرگز کودک را برای عدم موفقیت سرزنش نکرده بلکه کوشش او را ستایش کنید.

کودکان خُرد سال را برای تغییر پذیری آماده کنید.

به فرزندان اجازه دهید تا طبق توانمندی خود تجربیات نو را به پیش ببرند نه با سرعتی که شما آن کار را می کنید.

 

همچنین می توانید مطلب زیر را بخوانید:

 چطور از کودک خود نابغه بسازیم؟

 

منبع :