آکاایران: راهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه

آکاایران: مقابله با استرس های روز اول مدرسه

راهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه این تجربه برای همه ی ما پیش آمده است که در روز اولی که به مدرسه میرویم با چه ترس و وحشتی روبه رو بودیم. روزی که برای اولین بار در محیطی قرار گرفتیم که برایمان نا آشنا بود و مادرمان ما را تنها گذاشت و رفت. امروز میخواهیم به شما مادران بگوییم که چگونه با استرس فرزندتان در روز اول مدرسه مقابله کنید.

راهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه -آکاراهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه -آکا

روانشناس کودک گفت: والدین روز اول مدرسه با کودکان دعوا نکنند. آنها را تهدید و تنبیه نکنند. به آنها چشم غُره نروند و اولیای مدرسه هم خود را هم قد کودکان کنند.

محیط در شکل گیری اضطراب بسیار مهم است. هر فرد نیز با حضور در مکان ها و موقعیت های جدید مضطرب می شود، یکی از محیط هایی که اضطراب ایجاد می کند مدرسه است بنابراین گریه کودکان و چسبیدن به مادر و پدر در روزهای اول مدرسه طبیعی است.

* کودکان را تهدید و تنبیه نکنید

توصیه می شود والدین با کودکان دعوا نکرده، آنها را تهدید و تنبیه نکنند و به آنها چشم غره نروند همچنین بهتر است مدارس یک روز زودتر آغاز به کار کند و از سوی دیگر والدین چند روز قبل از شروع مدرسه فرزند خود را به محیط آن برده و اجازه دهند کودک از دور با مدرسه آشنا شود این کار بهتر است در زمانی که همهمه و سر و صدای دانش آموزان وجود ندارد رخ دهد.

کودکانی که منطقی تر هستند و اضطراب جدایی ندارند نیز ممکن است به ظاهر چیزی را نشان ندهند ولی از درون ناراحت باشند بنابراین باید به آنها نیز توجه شود، این رفتارها به ویژه در مورد کودکان درون گرا و پسرها صادق است.

راهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه -آکاراهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه -آکا

* خود را هم قد کودکان کنید

توصیه می شود والدین و اولیای مدرسه موقع صحبت کردن با کودکان خود را هم قد کودکان کنند تا آنها آسان تر ارتباط برقرار کنند بر این اساس بهتر است زانو بزنند دست های کودکان را بگیرند و با محبت به چشمان آنها نگاه کنند.

بهتر است روز اول والدین همراه دانش آموزان باشند چنانچه مدیر یا ناظم بخواهد سخنرانی کند چون فاصله آنها از دانش آموزان کمی دور است اشکالی ندارد که ایستاده باشند اما توصیه می شود معلمان حتماً خود را هم قد دانش آموزان کنند حتی بعضی دانش آموزان که کلاس دوم ابتدایی هستند هنوز خود را با محیط مدرسه تطبیق نداده اند بنابراین پیشنهاد می شود تا به آنها نیز توجه کافی شود.

برخی دانش آموزان خاطرات خوبی از درس، معلم و همشاگردی ها خود نداشته اند بنابراین باید برای اصلاح این ذهنیت تلاش کنیم.

* اضطراب کلاس اولی ها تا یک هفته ادامه دارد

چنانچه اولیای مدرسه شرایطی را فراهم کند که دانش آموزان روزهای اول را با شادی و سرود بگذرانند با محیط مدرسه بهتر آشنا شده و خاطره خوشی از آن خواهند داشت.

ممکن است کودکی خیلی شاد باشد و برخی بگویند انگار از خانه فراری است توصیه می شود در هیچ حالتی کودکان را قضاوت نکنید و اجازه دهید آنها هیجان ها و تمایلات خود را آزادانه ابراز کنند والدین نیز می توانند با تهیه گل، کاغذهای رنگی و بادبادک کودکان را راهی مدرسه کنند.

راهکارهای کنترل استرس و ترس کودکان در اولین روز مدرسه

منبع :