آکاایران: اگر در تربیت فرزند خود شک دارید

زمانی موضوع مردسالاری و زن سالاری در خانواده ها مطرح بود اما امروزه فرزندسالاری همه برنامه ریزی ها و اهداف پدر و مادران را تحت الشعاع قرار می دهد.

دسته ای از والدین در تلاشند تمام خواسته های بجا و نابجای فرزند خود را برآورده سازند و دسته ای فرزندان را به حال خود می گذارند اما این دیدگاه ها همیشه آثار مطلوب و شایسته ای به بار نمی آورد و مشکلات رفتاری و اجتماعی بسیاری ایجاد می کند و این سؤال به ذهن می رسد که بهترین شیوه تربیت فرزندان چیست؟

به گفته روان شناسان روش هایی که والدین در تربیت فرزندان خود به کار می گیرند، نقش اساسی در تأمین سلامت روانی دارد.

روان شناسان اظهار دارند که کودکان در برابر شیوه فرزندپروری می آموزند که برای اجتناب از تنبیه و سرزنش از مقررات آنها پیروی کرده و در مقابل از والدینشان می ترسند و همواره به دنبال راهی برای مقابله به مثل شده و در نوجوانی و جوانی علیه والدین سختگیر خود نافرمانی می کنند.

همچنین این روان شناسان معتقدند خانواده هایی که هیچ حد و مرزی بر رفتار فرزندان اعمال نمی کنند، فرزندان، آنها در مسئولیت پذیری و روابط اجتماعی دچار مشکل شده و احترام به احساس و حقوق دیگران را یاد نمی گیرند.

در شیوه آزادمنشانه، برخلاف شیوه سهل گیرانه، والدین با برخوردهای گرم و صمیمی، محدودیت ها را برای کودکان در نظر گرفته و در چارچوب این محدودیت ها به کودکان حق انتخاب داده می شود.

گفتنی است، شیوه های فرزندپروری مبتنی بر شرایطی است که در آن قرار دارند و تا حدودی متأثر از میراث خانوادگی آنهاست اما باید توجه داشت هر یک از شیوه های فرزندپروری اثراتی بر رفتار کودکان دارند که در این میان اثرات مخرب و منفی شیوه های سهل گیرانه و مستبدانه بیشتر است./ز

منبع :