آکاایران: کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند،با کودکان آب زیرکاه خود به گونه ای باید رفتار کرد که سیراب شوند.

باشگاه خبرنگاران ؛ کودکان از نظر شخصیتی به انواع مختلفی تقسیم می شوند با شناسایی تیپ شخصیتی کودک خود می توانید شیوه تربیت اگر اشتباه است تغییر داده و روش بهتری را جایگزین کرده و در مورد کودکان (آب زیر کاه) و شیطان که در کنار این صفت، خود را مظلوم جلوه می دهند و سعی در بدگویی از دیگران دارند تا تنبیه شدن آنها را ببیند و این دسته از کودکان تمایل زیادی به تقلب کردن در انجام کارها دارند و آزار رساندن به دیگران در این کودکان بسیار شدید بوده و در زندگی اینگونه کودکان با مشکلات عمیق عاطفی روبرو هستند و به جای اینکه مورد لطف و توجه دوستان و جمع صمیمانه قرار بگیرند از طرف آنها طرد شده اند و برخورد سختگیرانه والدین در این امر تأثیر گذار بوده و خوشبختانه این مشکل قابل حل بوده و نیاز به زمان دارد تا کودک از حالت زشتی که تنها خود از بروز آنها رضایت دارد دست بردارد و باید والدین توجه بیشتری به کودک خود داشته باشند و رفتارهای مناسب کودکان را مورد تحسین و تشویق قرار دهند و از موارد دیگر، گذاشتن مسئولیت بر دوش کودک است تا به با ارزش بودن خو پی ببرد.

منبع :