آکاایران: بسیاری از کودکان به خصوص پسرها در سنین پایین ممکن است با آلت خود بازی کنند و یا به دیگران حرف های جنسی بزنند. اما پدر و مادر باید با بی ادبی جنسی کودک چه رفتاری داشته باشند؟

سوال :طریقه درست رفتار کردن با کودک در رابطه با آلت تناسلی وقتی مثلا نشون می ده می گه نگاه کنید چیست؟ چیکار باید کرد سرزنش کنیم؟ بخندیم؟ بی تفاوت باشیم؟ خانواده شوهرم اعتقاد دارن به بچه باید حرف بد و فحش یاد داد بچه وقتی بزرگ شد دیگه نمی گه.

پاسخ: این رفتارها زمینه انحرافات جنسی و اجتماعی هست، پدر و مادری که نگران منافع فرزندشان هستند و نمی خواهند او دلقک دیگران باشد، خیلی قاطع منفعت فرزندشان را در نظر می گیرند و شرایطی فراهم می کنند که باعث نشود، اصول اخلاقی فرزندشان آسیب ببیند.

در حال حاضر شما باید به فرزندتان آموزش بدهید، قسمت هایی از بدن خود را از دید دیگران بپوشاند، اگر اینکار را کرد، سریعا والد همجنسش او را به اتاقی دیگر ببرد و به او توضیح دهد، هیچکس این کار را نمی کند، دیگران هم اظهار ناخشنودی خفیف با روی برگرداندن از او داشته باشند.

در مورد کلام بد نیز، بهتر هست به جایش شعر و ادبیات یاد بدهند، شما مادر هستید و نباید و این آموزش ها را داشته باشید و در مقابل بی ادبی که به او یادمی دهدند، موضع بگیرید، همین موضع شما یعنی آموزش.

منبع :