آکاایران: با این تست سطح شناخت شما از روند رشد شخصیت کودکتان بیشتر می شود.

۱.در چه سنی نوع شخصیت کودک شروع به بروز میکند؟
الف. حدود ۳ ماهگی
ب. حدود ۱۰ ماهگی
ج. حدود ۱۸ ماهگی

پاسخ: ب. در حدود ۱۰ ماهگی مهارتهای اجتماعی کودک شکوفا میشود و ذهن او توسعه پیدا میکند. کودک شما میتواند صداها را تکرار کند، برای جلب توجه شما ژست بگیرد و زمانی که احساس ناراحتی میکند، آن را نشان دهد. او ممکن است بترسد، خجالت بکشد اما این که او چگونه در صندلی ماشین مینشیند یا واکنشش وقتی پوشکش را عوض میکنید، چگونه است، ایده خوبی درباره رشد شخصیت او به شما خواهد داد.
۲.چند درصد از کودکان  متمایل به داشتن شخصیتهای ساده و انعطاف پذیری هستند؟

الف,۲۰ درصد
ب. ۴۰ درصد
ج,۱۰ درصد
پاسخ: ب. تحقیقات نشان داده است که کودکان به سه تیپ شخصیتی تقسیم میشوند:
۴۰ درصد شخصیت انعطاف پذیر و ساده (شاد، سازگار، آرام)
۱۵ درصد محتاط ( فعالیت کمتر و متمایل به داد و بیداد کردن)
۱۰ درصد فعال و چابک ( زودرنج، حساس و با عادات نامنظم)
اگر چه خلق و خوی عمومی کودک معمولا در طول زمان تغییر نمیکند اما برخی از صفات خاص میتواند نتیجه روش تربیتی و ارزشهای خانواده باشد.

۳. اگر کودک شما همیشه در تحرک باشد یا هنگام تعویض پوشک آرام نباشد شاید:
الف. ضریب هوشی بالا دارد
ب. فعالیت بالا و سطح انرژی زیاد دارد
ج. اختلال شخصیت دارد
پاسخ: ب. داشتن فعالیت زیاد ممکن است باعث شود هنگامی که چیزی به سرعت اتفاق نیفتد فرزند شما به تدریج بی حوصله و تحریک پذیر شود مهم این است که به فکر راهی برای برآوردن نیاز او به داشتن فعالیت باشید. سطح انرژی پایین میتواند باعث شود کودک راحت بنشیند و تلویزیون نگاه کند اما یادتان باشد بی تحرکی نیز میتواند مشکلاتی را برای کودکان ایجاد کند.  فعالیت زیاد را میتوان به وسیله ورزش هدایت کرد.

۴. اگر کودک نسبت به چیزهای جدید واکنشی مانند گریه یا پنهان کردن صورت با دست را نشان داد ممکن است نشاندهنده:
الف. خجالتی بودن اوست
ب. ترسیده است
ج. هردو
پاسخ: ج. آیا کودک شما از چیزهای جدید استقبال میکند؟ اگر کودک دربرابر افراد جدید، اسباب بازی، صداها و مناظر لبخند زد نشان میدهد که او دربرابر چیزهای جدید تحمل دارد. اما اگر کودک دچار تردید، ترس یا خجالتی بودن شد، نگران نباشید. کودکان محتاط قبل از عمل فکر میکنند. این میتواند یک مرحله گذرا باشد و طبیعی است.
۵. اگر کودک شما تغییر از یک فعالیت به فالیت دیگر  را دوست ندارد او ممکن است:
الف. تحریک پذیر باشد
ب. آهسته انطباق پیدا میکند
ج. هر دو
پاسخ: ب. کودکی که انطباق کمی دارد به روال خود در برابر تغییرات مقاومت میکند.او ممکن است زمان زیادی برای انطباق با موقعیت جدید نیاز داشته باشد. برعکس کودکانی که خیلی زود خودشان را با شرایط تطبیق میدهند ممکن است خود را در موقعیتهای مخاطره آمیز قرار دهند.
۶. اگر توجه کودک شما به طور مداوم توسط چیزهای مختلف مانند غذا خوردن و بازی تغییر میکند ممکن است:
الف. کنجکاو باشد
ب. عدم تمرکز داشته باشد
ج. خسته باشد
پاسخ: ب. عدم تمرکز داشته باشد. اگر کودک شما نسبت به فعالیتی خاص بی علاقه بود و هنگام غذا خوردن مدام حواسش پرت میشد ممکن است عدم تمرکز داشته باشد. به این معنا که به آسانی با محرکهای خارجی توجهش جلب میشود این در زمانی که کودک به مدرسه می رود ممکن است مشکل ایجاد کند.
۷. اگر به زمان اجابت مزاج، خواب و خلق و خوی کودک توجه کنید او ممکن است:
الف. فاقد توانایی خود به خودی باشد
ب. ساختار و نظم را دوست دارد
ج. یک وضع عصبی دارد
پاسخ: ب. برخی از کودکان ساعت بدن منظمی دارند و به نظر میرسد ترجیح میدهند ساختاری منظم داشته باشند. برخی دیگر از نوزادان ساختارهای غیرقابل پیش بینی دارند و این در الگوهای زندگی آنها اثر میگذارد.
۸. اگر کودک شما به از دست دادن اسباب بازی مورد علاقه اش با اوقات تلخی واکنش نشان دهد ممکن است:
الف. مشکل مدیریت خشم داشته باشد
ب. مشکل در نظم و انضباط داشته باشد
ج. به شدت حساس باشد
پاسخ: ج. اگر کودک با صدای بلند نسبت به آنچه از دست میدهد واکنش نشان دهد اینطور به نظر میرسد که حساس است. این کودکان ممکن است در زمینه هنری موفق باشند.