آکاایران: تربیت بچه بی ادب و بد دهن

بچه بی ادب و بد دهن

تربیت بچه بی ادب و بد دهن

اختصاصیآکا ایران: 

برخی از کلمات برای کودکان مفهوم ویژه ای دارد که نمی توانند کلمه دیگری را جایگزین کنند . کودک ناچار است برای نشان دادن احساسات خود به کلمات رکیک و زشت متوسل شود . برای ابراز خشم ، نفرین و یا تهدید از کلمات و الفاظی استفاده می کند که مناسب نیست .

گرچه فرزند از بیان الفاظ زشت و نامناسب منظوری ندارد اما والدین ترجیح می دهند که کودکشان این کلمات را به کار نبرد و مودبانه برخورد کند .

کودکان از والدین  و یا در مهد و حتی از برنامه و فیلم ها و کارتون ها این الفاظ را یاد می گیرد و برای جلب توجه اطرافیان و یا تحریک احساسات دیگران و حتی گاهی برای لجبازی از آن ها استفاده می کنند.

روان شناسان معتقدند علت فحش دادن کودکان به دیگران این است که آنها احساس بدی دارند و باید احساس خوب در آنها به وجود آید.  اگر کودکی گفت : بدریخت و بدقواره ، شما به او بگویید حق با تو است من زشت هستم ولی تو خیلی زیبایی . این طرز صحبت باعث می شود که احساس خوبی در کودک برانگیخته شود و به فحش ادامه ندهد .

اگر دیدید کودک شما فحش می دهد و از کلمات رکیک استفاده می کند شتابزده نتیجه گیری وعمل نکنید و او را تنبیه نکنید بلکه به او فرصت دهید که علت  استفاده از این کلمات را توضیح دهد . شاید کسی او را اذیت کرده و کودک ناگریز است با فحش دادن از خود دفاع کند .

نکات کلیدی وجود دارد که در برخورد با کودک بد زبان باید به کار ببرید ... به تعدادی از این نکات اشاره می کنیم ...

  • بعضی از فیلم ها بد آموزی دارند پس فرزند خود را از تماشای این برنامه ها دور کنید.
  • اگر فرزند شما به کسی فحش داد بررسی کنید که چه چیزی باعث خشم او شده است؟ کودکان گاهی برای ابراز خشم از فحش دادن استفاده می کنند.
  • اگر کودک شما بدزبانی را از مدرسه یا مهد کودک یاد گرفته است، تماس بگیرید و منشا آن را بیابید تا بتوانید آن را از میان ببرید.
  • اعتماد به نفس فرزندتان را تقویت کنید تا با روش هایی پسندیده از خود دفاع کند.
  • به کودک محبت کنید و توانمندی هایش را بستانید و به آن ها تفهیم کنید که با فحش دادن شخصیت  افراد خدشه دار می شود و نباید از کلمات توهین آمیز استفاده کرد.
  • درباره کودکانی که ساده هستند حساس باشید ، آنها ممکن است فکر کنند دشنامی که شنیده اند تنبیه مناسبی برای آنها بوده است.
  • مواظب حرف زدنتان باشید چون کودکان از والدین تقلید می کنند.
  • وقتی کودکی برای اولین بار  حرف زشتی به زبان آورد به او کمی فرصت دهید تا شاید دیگر از آن کلمه استفاده نکند اما اغلب چنین نیست . به محض شنیدن یک کلمه زشت، قوانینی برای ترک آن برای کودک وضع کنید.

منبع :