آکاایران: راهکاری برای تربیت کودک بهانه گیر

آکاایران: با کودک بدخلق چگونه رفتار کنم ؟

راهکاری برای تربیت کودک بهانه گیر

اختصاصیآکا ایران: 

مادری پرسید: چرا کودکم با سن زیر 2 سال اینقدر کج خلق و بهانه گیر است ؟ اسباب بازیهایش را به بچه ها نمی دهد، جیغ می زند، قهر می کند و خودش را روزی زمین پرت می کند. وقتی در خانه است و چیزی به او ندهم این کارها را می کند.

علت چست ؟

آیا کودک شما هم در مقابل خواسته هایش که اجابت نشود این رفتارها را نشان می دهد ؟

آقای حسن عسگری فر ، روانشناس به این سوال پاسخ می دهد : اگر کودک شما هم با جیغ ، پرتاب کردن اسباب بازی و گریه می خواهد به خواسته اش برسد، معنی اش ضعیف بودن عملکرد شما و قدرتمند بودن کودک است. او می داند که با رفتارهایش می تواند خانواده و والدین را مجبور به اجابت خواسته هایش کند. باید توانایی خود را تقویت کنید تا کودک از شما حرف شنوی داشته باشد. این رفتارهای کودک به خاطر نوع تربیت اوست، والدین و اطرافیان بیش از حد به او سرویس داده اند و او با این شیوه می خواهد به تمام خواسته هایش برسد. باید در رابطه با نوع تربیت به مشاوره مراجعه کنید تا در زمان یک ماهه تربیت درست فرزند به شما آموزش داده شود.

اجرای آموزش کمی برای والدین سخت  است زیرا باید در مقابل رفتارها و واکنش های کودک سردی و بی تفاوتی نشان دهید. اگر برای رسیدن به خواسته ای شروع به داد و گریه می کند،او را بغل کنید و در اتاقی بگذارید و به او بگویید اجازه ندارد تا یک ربع از اتاق خارج شود. کودک شما با شناختی که از ضعف گذشته شما دارد از اتاق خارج می شود اما شما ده ها بار این کار را تکرار کنید تا کودک خسته شود و خواسته شما را تمکین کند. او در اتاق می ماند اما شروع به داد و بیداد و گریه می کند. تبریک می گوییم این اولین پیروزی شماست. وقتی کودک آرام شد و برای معذرت خواهی نزد شما آمد با  اکراه او را بغل کنید و کم کم نرم شوید و او را ببوسید. با این کار به او می گویید در صورتی که این رفتار را تکرار کند به همین شیوه با او رفتار می شود.

شاید لازم باشد این کار را در مهمانی هم انجام دهید و به واسطه گری اطرافیان توجهی نداشته باشید. با این کار کودک متوجه می شود که قدرت در دست شماست و گریه و واسطه گری دیگران هیچ نتیجه ای ندارد. زمان مهم ترین یار شما در تربیت کودک تان می باشد و در طی زمان با رفتارهای صحیح شما او از نق زدن و بد خلقی دست بر می دارد.

منبع :