آکاایران: بازی با کودکان و کیفیت آن

آکاایران: بازی با کودکان و کیفیت آن

در گذراندن وقت با کودکان، کیفیت مهم است نه کمیت
اختصاصیآکا ایران: 

در جامعه‌ی مدرن یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های بیشتر مادران شاغل نداشتن وقت کافی برای اختصاص دادن به کودکانشان است. نتایج آخرین تحقیقات انجام‌شده در خصوص بازی با کودکان و کیفیت آن که در آن رابطه‌ی گذراندن وقت با کودکان 3 تا 11 ساله و شخصیت و نوع رفتار در آینده، موفقیت‌های شغلی و تحصیلی و همچنین بهداشت روانی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که کمیت گذراندن وقت با کودکان به‌خصوص در مورد مادران اهمیتی ندارد.

در شروع کار هیچ رابطه‌ی منطقی بین داده‌های آماری از انجام وظایف مادرانه و دستاوردهای احتمالی فرزندان در آینده وجود نداشت. سؤال اصلی این بود که مقدار زمانی که مادران برای بازی با کودکان و گذراندن با فرزندانشان اختصاص می‌دهند، چقدر اهمیت دارد؟ با پیشرفت تحقیقات، نتایج حاصله حتی محققان پروژه از جمله کتلین دنی عضو ارشد مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه مریلند را شگفت‌زده کرد. پیش‌ازاین باور عمومی بر این بود که هر چه مادران زمان بیشتری برای فرزندانشان صرف کنند، آن‌ها شخصیت قوی‌تر و زندگی موفق‌تری خواهند داشت و به همین دلیل محققان انتظار داشتند که آمار نیز این نتیجه را تائید کند ولی نتایج تحقیقات نشان‌دهنده‌ی حقیقت دیگری بود.

نتایج تحقیقات اهمیت وقت‌گذرانی مادر و فرزند را تائید می‌کند و حتی نشان می‌دهد که این رابطه هیچ جایگزینی ندارد ولی برخلاف انتظار مدت زمان بیشتر این رابطه باعث افزایش تأثیرات مثبت آن نمی‌شود. معمولاً مادران شاغل به خاطر نداشتن وقت کافی برای کودکانشان ملامت می‌شوند. این عقیده در بعضی کشورها حتی به جنبش‌های اجتماعی منتهی می‌شود و زنان خانه‌دار، مادران شاغل را به خودخواهی و بی‌توجهی به آینده‌ی فرزندانشان متهم می‌کنند.

بازی با کودکان و کیفیت آن -آکابازی با کودکان و کیفیت آن

در تحقیقات مذکور، از گزارش دقیق فعالیت‌های روزانه‌ی تعدادی داوطلب در دو بازه‌ی زمانی خاص استفاده شد. در سال 1997 گزارش دقیق 3 تا 11 سالگی و در سال 2002 گزارش دقیق 12 تا 17 سالگی داوطلبان جمع‌آوری گردید. در این گزارش‌ها تمرکز اصلی بر دو موردِ حضور فیزیکی والدین در منزل و همین‌طور زمانی که با فرزندانشان می‌گذراندند قرار داشت.

 تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌ی نوجوانی وقت‌گذرانی بیشتر با والدین اهمیت بیشتری دارد و باعث کمتر شدن آمار رفتارهای مجرمانه می‌شود. نکته‌ی قابل توجه این است که در تمام سنین کودکی تا نوجوانی، وقت‌گذرانی زیاد با والدین نگران و افسرده، در فرزندان تأثیر منفی دارد. بنا بر نتایج تحقیقات، وقت‌گذرانی زیاد والدینی که در مورد مسائل مختلف از جمله مشکلات مالی نگرانی و استرس دارند با فرزندانشان، تأثیرات مخرب رفتاری و احساسی به دنبال دارد و حتی می‌تواند به افت تحصیلی منجر شود.

البته حضور فیزیکی والدین در منزل بدون توجه به فرزندانشان، پیچیدگی‌های زیادی دارد و لازم است در تحقیقات بعدی این گروه مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد. به گفته‌ی ملیسا میلکی سرپرست این تیم تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو: با توجه به شرایط زندگی مدرن و روی آوردن روزافزون والدین و فرزندان به دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری کافی نیستند و به گزارش‌های جدید و به‌روز نیاز است.

مترجم: محسن یزدانی

منبع :