آکاایران: کودک تان را ملزم به اجرای قوانین کنید

آکاایران: به خواسته های نابه جای کودک جواب نه دهید

کودک تان را ملزم به اجرای قوانین کنید

اختصاصیآکا ایران:  

خیلی از والدین به سختی به کودکان شان "نه" می گویند و کودکان نیز به این مساله آگاه هستند . گاهی کودکان کاری می کنند که نمی توانید به آنها نه بگویید . مثلا پسرتان در حال تماشای تلویزیون است و مدت زمان تماشای تلویزیون به سر آمده است . او با شیطنت می گوید " مامان اجازه بده 10 دقیقه بیشتر تلویزیون تماشا کنم . بعد از 10 دقیقه تلویزیون را خاموش می کنم " . اما این 10 دقیقه طول می کشد و نهایتا به 1  ساعت هم می کشد و کودک به این طریق از قوانین سرپیچی می کند .

شما به این طریق با دست خودتان قوانین را زیر پا گذاشته اید و دچار سردرگمی می شوید اما هنوز هم برای رعایت قوانین دیر نیست . به این طریق به کودک تان آموزش می دهید که در زمان بزرگسالی با پاسخ نه دیگران رو به رو شود .

وضع قوانین برای کودکان سخت است ؟

والدین از شادی فرزندان شان خوشحال می شوند و وقتی آنها را ناراحت می بینند همین حس را پیدا می کنند . با نه گفتن به هدف تربیتی بزرگی دست می یابید پس به تصویر بزرگ تری فکر کنید که در پشت " نه " گفتن وجود دارد . خیلی از کودکان با شنیدن جواب نه از والدین جیغ می زنند ، گریه می کنند و اسباب بازی هایشان را به دیوار پرتاب می کنند .

بعضی دیگر از کودکان پشت سرهم درخواست شان را تکرار می کنند تا پدرو مادرشان را خسته کنند . در این مواقع به هدف کوچکی چون آرام کردن کودک تان فکر نکنید بلکه به این موضوع بیاندیشید که با گفتن جواب " نه " به آینده و بزرگسالی کودک تان کمک خواهید کرد . در ذهن تان به این موضوع فکر کنید که با گفتن جواب " نه " کودک تان را برای آینده آماده می کنید و چیزهایی را به او یاد خواهید داد .

اگر باز هم کودک تان اصرار می کند و واکنش های تند از خود نشان می دهد به او بگویید هیچ کدام از رفتارهای او شما را مجاب به جواب مثبت نمی کند و تاثیری روی شما نخواهد داشت.

تربیت فرزندان

به قوانین وضع شده پایبند باشید

درباره قوانین وضع شده تان نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد . اگر درباره موضوعی 99 بار به کودک تان " نه " میگویید و یک بار به او اجازه می دهید که قوانین را زیر پا بگذارد همین یک بار باعث می شود قوانین وضع شده تان زیر پا گذاشته شود . پس در واکنش هایتان به کودک ثبات داشته باشید و خود را از افکار منفی چون " من پدر یا مادر بدی هستم " یا " فرزندم گناه دارد " و ... دور کنید . این افکار باعث می شود در برابر خواسته های نابه جای کودک تسلیم شوید .

قوانین زیادی برای کودکان تان  نگذارید

اگر قوانین را مکرر تغییر دهید و قوانینی را  کم یا زیاد کنید خودتان به تدریج قوانین جدید را فراموش می کنید و باید و نباید هایی که برای او وضع کرده اید و دستور دادن تان برای کودک اعتبار زیادی نخواهد داشت .

اگر کودک تان به سن مدرسه رسیده و سواد خواندن و نوشتن دارد قوانین را روی کاغذ بنویسید و مقابل چشمان او بگذارید .  از قوانین کوچک و آسان شروع کنید و با گذاشتن محدودیت های کوچک کودک تان را نسبت به اطاعت از قوانین ملزم کنید . با کودک تان درباره قوانین صحبت کنید و به او یاد دهید زمانی که درخواست او تایید نمی شود از خود واکنش و احساسات تند نشان ندهد و خود را کنترل کند . 

منبع :