آکاایران: چطور به کودک دستور دهم که گوش کند ؟

آکاایران: روش های دستور دادن به کودکان

چطور به کودک دستور دهم که گوش کند ؟

اختصاصیآکا ایران: 

تربیت صحیح کودک از سال های آغاز کودکی شروع می شود . وادار کردن بچه ها به رفتارهای شایسته کار مشکلی است و معمولا با لجبازی کودک مواجه می شویم و کودک در مقابل فرمان های ما مقاومت می کند. اما اصولی وجود دارد که به ما کمک می کند بدون برخورد، بدون اشک و قهر ، بدون فریاد و  کتک کاری و توهین کودک را به کارهای مثبت هدایت کنیم. این روش های کلی در همه شرایط مفید است و والدین می توانند این روش ها را یاد بگیرند .


1-     برای  کنترل کودکتان به نرمی رفتار کنید

هرگاه می خواهید کودکتان را از کاری منع کنید به سمت او بروید و او را به نرمی لمس کنید . در این  حالت فرمان شما به یک عمل تبدیل می شود. اگر می خواهید موافقت کودک را جلب کنید  کمتر از کلمه "نه " استفاده کنید و او را کمتر در اتاق حبس کنید . هنگامی که می خواهید فرزندتان میز غذا را بچیند  ،اگر با فریاد به او بگویید میز را بچیند موثر نخواهد بود ، بهتر است به سمت او بروید و با او حرف بزنید و سپس به آشپزخانه بروید . یا هنگامی که خواهر و بردار مشغول دعوا کردن هستید داد و بیداد نکنید که بی  اثر است ، به جای این کار به سمت آنها بروید و صحبت کنید. در اکثر اوقات آرامش شما برای ساکت کردن بچه ها کافی است.


2-    عزت نفس کودک را حفظ  کنید

اگر کودکتان روی میز ایستاده و می خواهید او را پایین بیاورید به زور متوسل نشوید و به او بگویید اجازه نداری روی میز بایستی  ،خودت پایین می آیی یا من کمکت کنم ؟ با این کار ناتوانایی های کودک را مهار می کنید و اعتماد به نفس به او می دهید که خودش از میز پایین بیاید.

 

3-    بعضی امور را به کودک یادآوری کنید

بچه ها ممکن است بعضی کارها را به سرعت فراموش کنند . مثلا ممکن است کودک به دلیل بازی و بازی گوشی فراموش کند به دستشویی برود . باید با مهربانی به او بگویید وقت دستشویی رفتن است. این یادآوری برای او بسیار خوب خواهد بود .

 

4-    هنگام دستور دادن به کودک از دستوران مبهم استفاده نکنید

به جای اینکه بگویید اتاقت را تمیز کن به او بگویید کتاب ها را در قفسه بالا و اسباب بازی ها را در قفسه پایین بگذار . هر چه دستورهای شما به کودک واضح تر باشد کودک آسان تر متوجه می شود و آن کار را انجام می دهد.

 

5-    کودکان خود را وارد اجتماع کنید

اگر فرزند شما وقتی به مهمانی ، جشن تولد یا مسافرت می رود بد رفتاری می کند و رفتار او باعث خجالت شما می شود به جای اینکه به او بگویید "ساکت بنشین " ، قبل از وارد شدن به جمع موقعیت را برایش توضیح دهید و انتظارات واقعی تان را بیان  کنید. مثلا به او بگویید وقتی به جشن تولد رفتیم ، از تو انتظار دارم شلوغ نکنی و وقتی دوستت کادوهایش را باز می کند ، بنشینی و تماشا کنی . یا وقتی سوار هواپیما می شوی در آنجا صندلی مخصوص خودت را داری و باید کمربندت را ببندی ، می توانی کتاب بخوانی  ،می توانی خوراکی بخوری ، می توانی با اسباب بازی بازی کنی.

 

6-    ابزارهای خراب کار کودک را دور کنید

اگر کودکتان روی دیوار نقاشی می کشد  ،مداد رنگی را از دسترس دور کنید و به او توضیح دهید که می تواند چه استفاده ای از مداد رنگی کند تا کودک بفهمد به درستی از مداد رنگی استفاده کند.

 

7-    برخورد مثبت با کودک داشته باشید

به رفتار مناسب با کودک خود توجه کنید . از او کاری بخواهید و سپس دستور بعدی را از او بخواهید و برای هر کار درستی که کودک انجام می دهد امتیازی دهید. می بینید که کودک به طرز باور نکردنی  ،خواسته های شما را انجام می دهد . مثلا به او بگویید خیلی خوب مسواک زدی  ،حالا بیا لباس خوابت را بپوش.


8-    کودک خود را به خوبی راهنمایی کنید

کودک خود را راهنمایی کنید که کار درست را انجام دهد . مثلا اگر به چیزی دست می زند که نباید دست بزند به او بگویید که به چه وسایلی می تواند دست بزند . اگر روی مبل بالا پایین می پرد، به جای سرزنش او را به جایی راهنمایی کنید که به راحتی می تواند بالا و پایین بپرد.

 

9-    نگاه به آینده را به کودکانتان یاد دهید

کودک اغلب رویدادهای بعدی را نمی بیند و فقط در لحظه آنی زندگی می کند . مثلا اگر می خواهید از جایی که دوست دارد به جای دیگر ببرید ، قبل از آن او را مطلع  کنید که تا چند لحظه دیگر باید این جا را ترک کنیم  . اگر بی خبر دست او را بگیریم و ببریم باعث آزار او می شویم.

 

10-   علت انجام هر کاری را برای او توضیح دهید

فرض کنید شما و کودکتان در  حال مسواک زدن هستید ، کار را برای کودک با زبان کودکان توضیح دهید . مثلا بگویید ببین من دارم خمیردندان را به تمام دندان هایم می رسانم  ، می خواهم همه جوجوهایی که آنجا زندگی می کند را در بیاورم ، حالا با آب دهانم را می شویم و غرغره می کنم و بعد آب دهانم را بیرون می ریزم ، بیا با هم این  جوری مسواک بزنیم. با این بیان رغبت کودک برای مسواک زدن بیشتر می شود و هر شب با میل مسواک می زند .

منبع :