آکاایران: نکات آموزش نحوه غذا خوردن کودکان

آکاایران: درست غذا خوردن را به کودکتان آموزش دهید

نکات آموزش نحوه غذا خوردن کودکان

اختصاصیآکا ایران: 

کودک باید با آداب درست غذاخوردن آشنا شود . کودک باید به سنی رسیده باشد که مسائل را درک کند اما به کودکان زیر 6 سال هم باید آموزش هایی داده شود مثلا این که ..

  • به ظرف ها ضربه نزند تا صدای دلخراشی ایجاد شود
  • اسباب بازی هایش را سر میز نیاورد
  • به جای دست از قاشق و چنگال استفاده کند
  • غذا را از دهانش تف نکند
  • قبل از غذاخوردن دستهایش را بشوید
  • وقتی غذایش تمام شد بدون اجازه بلند نشود
  • وقتی دیگران مشغول صرف غذا هستند سرو صدا و شیطنت نکند

درست غذا خوردن را به کودکتان آموزش دهید -آکاتربیت کودک

برای آموزش غذا خورن به کودکانتان باید در مقابلشان بنشینید و استفاده از قاشق و چنگال را به آنها آموزش دهید . کودکان زیر 5 سال نمی توانند درست قاشق و چنگال را در دست بگیرند وشما باید صبور باشید تا به مرور زمان و با تمرین یاد بگیرند .

یکی دیگر از اصول غذاخوردن این است که باید به آنها یاد دهید که آرام باشند و آرام و جویده غذایشان را بخورند . وقتی کودک با غذایش بازی می کند ، نشان می دهد سیر شده است  ، بشقاب را از جلویش بردارید و به او بگویید پس دیگر میلی به غذا خورن نداری . می توانی میز را ترک کنی . با این جمله به کودک می گویید که هروقت میل به غذاخوردن ندارد می تواند به والدینش صریحا بگوید و نیازی نیست که با غذا بازی کند و دور بشقاب بریزد .

در سن دو سالگی باید به کودکتان آموزش دهید که آرام بنشیند و با قاشق غذا بخورند و با دستمال دهانش را پاک کند. البته انتظار نداشته باشید در این سن کودک تمیز و مرتب غذا بخورد اما همین این که فرهنگ غذاخوردن در او ایجاد شود و از کودکی با شیوه صحیح غذاخوردن آشنا شود کافی است.

در سن چهارسالگی از  کودکتان بخواهید که غذا از دهانش بیرون نریزید و هنگام غذاخوردن حرف نزند و دهانش بسته باشد . از کودک 4 ساله نمی توان انتظار داشت که در سرمیز بهانه گیری نکند. اما باید از او بخواهید به طرز درستی قاشق را بردارد و در دهان بگذارد .

آموزش نحوه غذا خوردن

درسنین بالای 6 تا 8 سالگی از کودک خود  انتظار داشته باشید مودب بنشید و منتظر غذا باشد. این کودک باید در آماده کردن میز غذا به خانواده اش کمک کند و اگر غذایی را خیلی دوست دارد بیان کند و حتی از مادرش تشکر کند و  اگر غذایی را دوست ندارد بهانه گیری نکند. در این سن باید خیلی مرتب غذا خورده شود و از قاشق و دهان او نریزد.

آداب غذا خوردن

منبع :