آکاایران: راهکارهایی برای پیش گیری از بهانه گیری کودک

آکاایران: کودکان برای جلب توجه والدین نق می زنند

راهکارهایی برای پیش گیری از بهانه گیری کودک

اختصاصیآکا ایران: 

خیلی از کودکان با نق نق کردن وبهانه گیری به هدف شان می رسند و در واقع بهانه گیری باعث عصبانیت و تحریک پذیری والدین می شود تا به خواسته شان پاسخ مثبت دهند . وقتی کودک در مقابل دیگران بهانه گیری می کند وسوسه می شوید که خواسته اش را برآورده کنید تا بهانه گیری را تمام کند. حتما شما هم نگران هستید که بهانه گیری کودک عادت او شود و دوست دارید این عادت را از بین ببرید . اما آیا فکر کرده اید که چرا کودک نق نق می کند ؟

شاید فکر می کنید وقتی فرزندتان بزرگ شد دست از بهانه گیری بر می دارد اما اشتباه می کنید. کودک در مرحله رشد ، یادگیری و درک احساسات است و نمی تواند خودش را توضیح دهد. او گاهی نمی تواند اطرافش را کنترل کند اما دوست دارد دیگران متوجه خواسته هایش بشوند. کودک نوپا نیاز به توجه مداوم شما دارد و اغلب برای جلب توجه شما نق می زنند. کودک در زمانی که سرتان شلوغ است برای جلب توجه تان دست به بهانه گیری و نق نق می زند و حتی زمانی که احساس ناامنی کند، گریه می کند.

چگونه از بهانه گیری کودک پیش گیری کنیم ؟

وقتی کودک نوپای تان نق نق می کند یعنی خواسته ای دارد اما نمی خواهد اذیت تان کند . بهتر است خواسته ی او را برآورده کنید . در ادامه به نکاتی که از بهانه گیری کودک پیش گیری می کند اشاره خواهیم کرد ...

تربیت فرزندان

در مقابل نق نق کردن کودک واکنش منطقی و توام با آرامش داشته باشید

بهانه گیری کودک ممکن است منجر به عصبانیت یا تحریک پذیری والدین برای تامین خواسته های او شود . ممکن است وسوسه شوید تا خواسته های کودک را برآورده کنید اما با این کار به کودک می فهمانید که کارش درست است . به کودک تان بگویید وقتی نق نق می کند متوجه خواسته او نمی شوید و بهتر است خودش با صدای معمولی خواسته اش را مطرح کند . باید به او شیوه درست صحبت کردن را یاد دهید . زمانی که کودک نق نمی زند و با لحن درستی حرف می زند به نیازش توجه کنید و خواسته او را رفع کنید .

از کودک معنی بهانه گیری اش را بپرسید

شاید فکر می کنید کودک معنی بهانه گیری را می داند اما این طور نیست . به جای این که بگویید " نق نزن " به او بگویید نق زدنش به چه معنی است . هر زمانی که نق می زند بگویید که کدام رفتارش نق زدن است و بین صدای معمولی و صدای نق زدن او تفاوت قائل شوید و به نام صدای خوب و صدای بد نام گذاری کنید . وقتی کودک با صدای خوب خواسته اش را مطرح می کند او را تحسین کنید و برایش کف بزنید .

مانع بهانه گیری کودک شوید

مطمئنا می دانید چه چیزی باعث می شود که کودک شروع به بهانه گیری کند. نباید بهانه دست کودک تان دهید. اگر می خواهید به خرید بروید باید طوری برنامه ریزی کنید که در بعد ازظهر باشد تا کودک در ماشین بخوابد یا با تنقلات سالم مشغول شود.

برای کودک تان وقت بگذارید

کودک به خاطر جلب توجه والدین بهانه گیری می کند. باید برای کودک تان وقت بگذارید و هر زمان می توانید با او صحبت کنید. اگر می خواهد به شما چیزی بگوید بنشینید و درچشم هایش نگاه کنید و با علاقه گوش کنید. او به این صورت توجه کامل شما را درک می کند و دست از نق نق کردن بر می دارد.

منبع :