آکاایران: به لجبازی و یکدنگی فرزند تان توجه نکنید

چگونه با کودک لجباز رفتار کنیم

آکاایران: چگونه با کودک لجباز رفتار کنیم

اختصاصیآکا ایران :

کنار آمدن با کودکان لجباز بسیار کار مشکلی است ، کودک لجبازی که حرف خود را می زند و کار خودش را می کند و به خراب کاری های خود ادامه می دهد . شاید در این شرایط به تهدید متوسل شوید و به او بگویید : اگر این کار را انجام دهید به پدرت می گویت تنبیهت کند ، اگر دست و صورتت را نشویی ناهار نخواهی خورد ، اگر از برادرت معذرت خواهی نکنی تو را به مهمانی نمی برم و ... . تمام این جملات یک معنی مشخص در ذهن کودک ایجاد می کند و آن این است که جنگ آغاز شده ، این اعلام جنگ تهدیدی است که کودک را به لجبازی وادار می کند .

کودکان از سن یک سالگی لجباز می شوند و حتی می تواند با رفتار غلط والدین و اطرافیان در وجود کودک نهادینه شود . سوال مطرح می شود که چرا بچه ها لجبازی می کنند ؟ زیرا می خواهند ابراز وجود کنند و مرتبه خود را به بزرگترها نشان دهید و در اصطلاح خودشان را نشان دهند . این شرایط شاید برای کودکان 1-2 ساله بی معنا باشد و بیشتر برای کودکان بزرگتر صدق می کند .

کودکان برای دیده شدن لجبازی می کنند . وقتی به آنها توجه نمی کنید ، زورگویی می کنید ، پرخاشگری می کنید یا بدون این که از کودک نظر بخواهید کار خودتان را می کنید ، باید منتظر لجبازی کردن کودک تان باشید . کودک به استقلال نیاز دارد و گاهی برای به دست اوردن این استقلال لجبازی می کند . از طرفی کودکان گاهی به  خاطر خشم های ابراز نشده یا پافشاری روی یک رفتار می خواهند شما را عصبانی کنند . این رفتار با نام لجبازی شناخته می شود در حالی که عامل متفاوتی باعث شکل گیری آنها شده است .

برخورد با کودک لجباز

برای این که رفتارهای پرخاشگرانه را در کودک کاهش دهیم :

کودک را تشویق کنید . باید برای هر رفتار مناسب به او پاداشی دهید و در مقابل رفتارهای اشتباه پاداش را از او سلب کنید .

وقتی کودک برای دست یابی به خواسته خود شروع به گریه و داد کشیدن می کند به او توجه نکنید تا بفهمد برای رسیدن به خواسته هایش لجبازی و داد و بیداد موثر نیست .

سرخود کاری نکنید و هر لحظه نظر کودک را بخواهید و به او استقلال عمل دهید .

کودک تان را مجبور به شتاب زدگی و عجله نکنید . زمانی که به فرزند خود فشار بیاورید ، شرایط برای او غیر قابل تحمل خواهد شد و باعث می شود یکدنده شود و با شما مقابله کند . باید حواس کودک تان را پرت کنید . زمانی که کودک لجبازی می کند ، با تغییر مسیر توجهش ، جلوی این شرایط ناخوشایند را بگیرید . باید الگوی خوبی برای فرزندتان باشید . لجبازی نکنید تا کودک تان لجبازی کردن را یاد نگیرد . باید در زندگی منطقی و مدبرانه رفتار کنید تا فرزندتان یاد بگیرد در هنگام روبه رو شدن با خشم و شرایط غیر دلخواهش چگونه رفتار کند .

منبع :