آکاایران: رویاپردازی ممکن است به دلیل کمبود عاطفی باشد

خیال پردازی باعث خلاقیت کودکان می شود

رویاپردازی ممکن است به دلیل کمبود عاطفی باشد

اختصاصیآکا ایران:  

عده ای از روانشناسان و خانواده ها اعتقاد دارند خیال پردازی سبب می شود کودکان در مسیر درست زندگی قرار نگیرند و دائما به دنبال رویا پردازی باشند . در مقابل برخی دیگر معتقدند رویاپردازی باعث ایجاد و خلق ایده های جدید در ذهن کودک می شود و خلافیت فرد را افزایش می دهد .

راکی ، روانشناس کودک بیان می کند بر طبق تحقیقات نظر دوم به واقعیت نزدیک تر است . هر چقدر میزان رویا پردازی در افراد بیشتر باشد خلاقیت نیز در آنها بیشتر رشد می کند و معمولا در تکنیک های افزایش خلاقیت به خیال پردازی پرداخته می شود و از شخص خواسته می شود تمام رویاها و اهدافش را بیان کند حتی اگر آنها رویاها بسیار بی معنی یا خنده دار باشد .

راکی با تاکید بر این که رویاپردازی از جمله تکنیک های افزایش خلاقیت است ، گفت : خیال پردازی به شرطی باعث افزایش خلاقیت می شود که مثبت و جهت دار باشد و رویاها در جهت به وجود آمدن یک خلاقیت مثبت شکل بگیرد .

او با بیان این که بعضی والدین از نحوه برخورد با خیال پردازی کودکان درک درستی ندارند و در مقابل کودک خیال پرداز با تمسخر و تحقیر کودک رفتار می کنند ، ادامه داد : خیلی از والدین با این مساله با دیدی منفی رفتار می کنند و به جای سوق دادن رویاها در مسیر رشد و بیشتر شدن خلاقیت کودک ، مانع رویاپردازی او می شوند.

کمبود عاطفی

این روان شناس کودک معتقد است اگر رویاپردازی در جهت مثبت انجام گیرد می تواند موثر باشد. به اعتقاد او زمانی رویاپردازی ها به سمت توهم زایی می روند که کودک در زندگی کمبود عاطفی داشته باشد. مثلا ممکن است کودک خیال کند که پدر و مادر و یا شرایط دیگری دارد، این خیال پردازی زنگی خطر برای خانواده است و نشان دهنده این است که والدین مسئولیت هایشان را در قبال کودک به درستی انجام نداده اند.

کودک باید در زمینه های اجتماعی، عاطفی، تحصیلی و جسمی رشد مناسبی داشته باشد و اگر در یکی از این زمینه ها با مشکل رو به رو شود و احساس کمبود کند به دلیل این ضعف خیال پردازی می کند. این خیال پردازی ها ممکن است در زندگی کودک مشکل ساز باشد، البته والدین از خیال پردازی کودک می توانند به نقاط ضعف او پی ببرند و اگر خیال پردازی او به دلیل کمبودهای عاطفی است برای جبران آن برنامه ریزی کنند.

در هر صورت والدین باید نسبت به خیال پردازی کودک نگرش و دید مثبتی داشته باشند و خیال پردازی را از دید منفی نگاه نکنند. خیال پردازی درباره شغل می تواند منجر به پیشرفت های شغلی شود. پس لازم است والدین بسترهایی که کودک برای خیال پردازی نیاز دارد را مهیا کنند. 

منبع :