آکاایران: 6 قدم تا عذرخواهی صحیح کودکان !

آکاایران: عذرخواهی کردن را به بچه ها آموزش دهید

6 قدم تا عذرخواهی صحیح کودکان !

اختصاصیآکا ایران:  

شاید برای شما هم مشکل باشد که عذرخواهی کردن را به کودک تان بیاموزید، عذرخواهی کردن اصولی دارد و می توانید در 6 قدم عذرخواهی را به او آموزش دهید! قبل از هر چیز باید بدانید که معذرت خواهی یک مهارت است و باید این مهارت را با تمرین و تکرار در شیوه رفتاری مان نهادینه کنیم. بهترین راه برای این که عذرخواهی کردن را به کودک تان بیاموزید، یادگیری مشاهده ای اوست. وقتی کودک ما را در حین عذرخواهی کردن ببیند، به صورت غیر مستقیم اهمیت و روش درست عذرخواهی کردن را یاد می گیرد و او هم این مهارت را در موقعیت های مشابه به کار می گیرد.

پس به صورت غیر مستقیم و تاثیر گذار می توانیم به کودکان مان آموزش دهیم. البته می توان متناسب با سن کودک، با حرف زدن یا در قالب بازی با عروسک ها مراحل عذرخواهی را مستقیما به او آموزش داد. باید عذرخواهی کردن در حد توان و درک رفتاری و شناختی کودک آموزش داده شود تا اثر بخشی خوبی داشته باشد. برای مثال برای کودک تان وظایف و قوانینی تبیین کنید که کودک مرتب با شکست رو به رو نشود و مجبور به عذرخواهی نباشد. برای این که کودک مان عذرخواهی موثری داشته باشند باید 6 قدم را طی کنیم ...

قدم اول : پیشنهاد می کنم من را ببخش !

باید به کودک یاد دهیم که وقتی کسی را ناراحت می کند ، به او پیشنهاد دهد که او را ببخشد . البته کودک باید بداند که این یک پیشنهاد است و باید انتظار شنیدن جواب منفی را هم داشته باشد .

قدم دوم : اشتباهم را می پذیرم

مهم این است که اشتباهمان را بپذیریم . قبول کردن اشتباه زمینه ی درک مسئولیت پذیری فرد را مهیا می کند . پس تا وقتی که کودک متوجه اشتباه خود نشده است ، او را مجبور به عذرخواهی کردن نکنید .

برای درک بهتر این مساله وقتی بین شما و کودک اتفاقی می افتد به او بگویید : من به خوبی می دانم که از دست من رنجیده خاطر شده ای و دلم می خواهد مرا ببخشی ، اما نمی دانم چه کار اشتباهی انجام داده ام ؟

آموزش عذرخواهی

قدم سوم : از اشتباهم پشیمان هستم

احتمالا شما هم با بچه هایی رو به رو شده اید که بالافاصله بعد از انجام اشتباه عذرخواهی می کنند اما می دانید که این عذرخواهی تنها به خاطر فرار از تنبیه است . پشیمانی مهم ترین شرط برای این که متوجه شوید عذر خواهی واقعی است ، می باشد .

وقتی کودک از اشتباه خود پشیمان نیست برای او توضیح دهید و زمانی در نظر بگیرید که او به اشتباه خود فکر کند . باید روی  این نکته تایید کنید که تا وقتی که کودک تان از اشتباه خود پشیمان نیست ، نباید عذرخواهی کند .

برای این که کودک رفتارش را بهتر درک کنید ، باید تاثیر آن رفتار روی دیگران را با هم بررسی کنید . حتی به کودک بگویید خود را جای طرف مقابل بگذارد و در آن شرایط احساسات خود را بیان کند . این کار باعث می شود که ارزش اخلاقی عذرخواهی کردن برای او روشن شود .

قدم چهارم : دلیل اشتباهم را بیان کنم

گاهی با طی کردن سه مرحله ، هم چنان رنجش و ناراحتی وجود دارد . وقتی برای کار اشتباهمان دلایلی داشته باشیم و آنها را به زبان بیاوریم و به دیگران هم فرصت دهیم که دلایل شان را بیان کنند ، برای بخشیده شدن انگیزه بیشتری خواهیم داشت .

قدم پنجم : اشتباهم را تکرار نمی کنم

وقتی کودک عذرخواهی می کند باید تصمیم جدی بگیرد که اشتباهش را تکرار نمی کند . ممکن است کودکان کار اشتباهی انجام دهند اما باز هم آن کار را تکرار کنند .

البته درصورتی که کودک عذرخواهی واقعی کرد و دوباره ناخواسته اشتباه خود را تکرار کند ، عذرخواهی او را قبول کنید و به او بگویید که چون قصد انجام این کار را نداشته ، از اشتباه او می گذرید .

وقتی خودتان هم برای اشتباهی از کودک عذرخواهی می کنید ، نباید آن کار را تکرار کنید ؛ زیرا قوانین عذرخواهی یکسانی بین شما و کودکان تان وجود دارد .

قدم ششم : اشتباهم را جبران می کنم

تلاش برای جبران کردن آخرین مرحله یک عذرخواهی واقعی است . باید خودتان در موقعیت مناسب به کودک تان بگویید : به خاطر اشتباهم عذر می خواهم و می خواهم جبران کنم . در واقع باید به طور مستقیم به کودک توضیح دهید که با جبران کردن نشان می دهیم که مسئولیت کار اشتباهمان را قبول کرده ایم و احساسات طرف مقابل را درک می کنیم . این کار باعث می شود هم طرف مقابل خوشنود شود و هم احساس بهتری داشته باشیم.

البته برای جبران اشتباه نیاز نیست کاری انجام دهیم که برایمان ضرر داشته باشد یا حتی باعث شود حس بدی نسبت به خودمان پیدا کنیم . گاهی کودک در وضعیتی قرار می گیرد که برای جبران اشتباه خود تحت فشار است و گاهی مجبور به باج دادن می شود .

با طی کردن این 6 قدم کودکانی با مهارت های درست رفتاری  تربیت می کنیم تا در آینده روابط اجتماعی سالم تری داشته باشد .

منبع :