آکاایران: مواقعی که کودک باید عذرخواهی کند

آکاایران: معذرت خواهی کردن را به کودکتان یاد دهید

مواقعی که کودک باید عذرخواهی کند

اختصاصیآکا ایران: 

پدر و مادرها در تربیت کودک سعی می کنند عذرخواهی کردن را به او آموزش دهند و در مواقعی که کودک شان کار اشتباهی انجام می دهد او را مجبور به عذرخواهی می کنند .

کودک باید با عذرخواهی کردن از رفتاری که به کسی آسیبی رسانده یا کسی را ناراحت کرده است ، اظهار ندامت و پشیمانی کند . اگر کودکی فقط معذرت خواهی را به زبان آورد و در عمل از رفتارش احساس پشیمانی نکند ، عذرخواهی کردن او فایده ای نخواهد داشت و در رفتارش تغییری ایجاد نمی شود .

اگر کودک تان را به عذرخواهی کردن وادار کنید گاهی نتیجه معکوس دریافت می کنید . نباید به محض عذرخواهی کردن او را ببخشید و رفتارش را نادیده بگیرید زیرا در این صورت او پیام غلطی را دریافت می کند و فکر می کند که بعد از انجام هر کار اشتباهی با یک معذرت خواهی ساده کارش جبران می شود .

او با این کار شما فکر می کند که با یک عذرخواهی ساده می تواند رفتارش را توجیه کند و از کنار آن بگذرد .

خیلی از کودکان عذرخواهی می کنند تا از تنبیه والدین و پیشامدهای بعدی آن در امان باشند . خیلی از پدر و مادرها تا قبل از عذرخواهی کردن کودک شان امتیازاتی را از او می گیرند . مثلا به کودک اجازه نمی دهند که به اسباب بازی هایش دست بزند . در واقع کودک می آموزد که عذرخواهی کند تا از امتیازاتی که دارد دور نشود و هیچ تلاشی برای جبران کردن کارش نمی کند .

همچنین برای داشتن اطلاعات بیشتر در این مورد خواندن مقاله "آموزش عذرخواهی کردن به کودکان" را نیز پیشنهاد می کنیم.

در این مورد خواندن مقاله "ایجاد رفتارهای مودبانه در کودک" را به شما پیشنهاد می کنیم.

عذرخواهی کردن را از چه سنی بیاموزد ؟

هرانسانی برای رشد باید مراحلی را پشت سر بگذراند تا به بزرگ سالی برسد . مراحل رشد شامل رشد جسمی ، روانی  ، اجتماعی و جنسی می شود . کودک از 3 تا 7 سالگی و از 7 تا 11 سالگی در دوران کودکی به سر می برد . از 3 تا 7 سالگی فکرهای عمیقی ندارد و کارهایش را به دور از منطق انجام می دهد . او در این سن فکر می کند که همه باید مطیع او باشند و همه چیز را برای خود می خواهد .

کودک در این سن هیچ کاری را بد نمی بیند و خوب و بد را به صورت انتزاعی در نظر نمی گیرد . از سن 6 سالگی به تدریج خوب و بد را درک می کند و منطق را در کارهایش وارد می کند . انسان ها در کودکی همه چیز را به صورت بزرگ تر از حد واقعی می بینند و والدین باید در این سنین کودک را بیش از حد تشویق و یا تنبیه نکنند زیرا آثار سوئی در تربیت و بزرگسالی  او خواهد داشت .

یادگیری عذرخواهی کردن

در عذرخواهی کردن کودک در موقع انجام اشتباه و خطا نباید اجباری داشته باشید و فقط لازم است به او عذرخواهی کردن را آموزش دهید . او باید برای عذرخواهی کردن و جبران اشتباهش مشتاق باشد وگرنه در تربیت او هیچ اثری نخواهد داشت . در ادامه چند راهکار را برای تشویق کودک به معذرت خواهی بین می کنیم ...

عذرخواهی کردن را به کودک تان اموزش دهید

باید به او نشان دهید که در چه زمانی و چگونه باید عذرخواهی کند . باید نقش بازی کنید تا شیوه معذرت خواهی کردن را یاد بگیرد . کودک باید درک کند که عذرخواهی کردن برای این است که اشتباه گذشته تکرار نشود .

کودک باید از احساس کسی که ناراحت شده است باخبر شود

زمانی که کودک تان آرام است درباره ناراحتی شخص مقابل صحبت کنید . از او سوالاتی بپرسید و ببینید آیا کودک می تواند درک کند که رفتارش دیگران را اذیت و ناراحت کرده است ؟

به او نحوه جبران کردن اشتباه را یاد دهید

باید کودک یاد بگیرد که پشیمانی اش را به طریقی دیگر و فراتر از کلمه "معذرت می خواهم" نشان دهد . برای مثال اگر اسباب بازی دوستش را شکسته است از او بخواهید که با پول خودش برای او اسباب بازی جدید بخرد یا اسباب بازی اش را در اختیار دوستش قرار دهد . کودک با این کار متوجه اشتباهش می شود و در می یابد که هر اشتباهی تاوانی دارد و لازم است که مسئولیت رفتارهایش را برعهده بگیرد .

رفتار جایگزین را به او آموزش دهید

وقتی کودک تان اشتباهی مرتکب شد باید به او یاد دهید که دفعه بعدی باید به گونه ای دیگر رفتار کند . او با این کار دفعات بعدی می تواند رفتارهایش را کنترل کند . با نقش بازی کردن به کودک تان می آموزید که راه های جایگزین را برای رفتارهای بهتر در آینده یاد بگیرد.

منبع :