آکاایران: نگرش کودکان به پول

آکاایران: کودک شما چه دیدی به پول دارد

نگرش کودکان به پول

اختصاصیآکا ایران: 

در تربیت کودک باید دقت لازم را داشته باشید و برخی از مسائل را نباید به آنها یاد داد . یکی از این مسائل پول است که نباید تاکید زیادی روی آن داشته باشید. باید راه های گوناگونی از پول در آوردن، خرج کردن و پس انداز کردن به کودک خود آموزش دهید و از او بخواهید بهترین راه را  انتخاب کند . یک قانون ثابت برای پول دارشدن این است که باید از آنچه که در می آوریم، کمتر خرج کنیم. در این مطلب چند جمله را درباره پول بیان می کنیم که نباید به کودک تان بگویید ...

پولت را فقط پس انداز کن

باید به کودک تان آموزش دهید که به اندازه پول اش را خرج کند. اگر شما پول هایتان را جمع کنید لذتی از زندگی نخواهید برد. کودک باید آموزش ببیند که پول اش را ذخیره کند و به همان نسبت از خرج کردن آن لذت ببرد و میان خرج و پس انداز کردنش تعادل باشد.

با پول به آرزوهایت می رسی

این جمله اشتباهی است که نباید در مغز کودک گنجانده شود تا در آینده به یک باور تبدیل شود. چیزهایی زیادی در دنیا وجود دارد که می توانید بخرید و شاد باشید اما باید به کودک بفهمانید که وقار، احترام، شادی، عزت نفس، دوست و عشق خریدنی نیست و با پول به دست نمی آید.

پول بد است یا پول خوب است

پول را نمی توان بد یا خوب دانست. این که پول را در ذهن کودک بد یا خوب جلوه دهید کار اشتباهی است. باید به او بیاموزید که پول مانند سایر اشیا نمیتواند خوب یا بد باشد بلکه راهی که شما از آن استفاده می کنید خوب یا بد است.

قدرت با پول به دست می آید

این جمله را کودک در زندگی درک می کند . اگر از همسرتان برای خرید چیزی پول می گیرید، کودک با  دیدن این صحنه نتیجه می گیرد که کسی که پول دارد قدرت بیشتری دارد. باید به کودک خود تفهیم کنید که هیچ فردی در خانواده به خاطر پول ، قدرت بیشتری ندارد.

منبع :