آکاایران: برای خوابیدن با فرزندم مشکل دارم

آکاایران: راهکارهایی برای کودکان فراری از خواب

برای خوابیدن با فرزندم مشکل دارم

اختصاصیآکا ایران: 

اغلب کودکان تمایلی به خوابیدن ندارند و شب با پافشاری زیاد می خواهند از خوابیدن فرار کنند و نشان دهند که اصلا خوابشان نمی آید. کودکان به خواب که نیاز اساسی هر انسانی است احتیاج دارند اما از این نیاز آگاه نیستند و به خاطر بازی یا تلویزیون تماشا کردن می خواهند از خواب شان بگذرند .

پدرومادرها نیز همیشه از خوابیدن فرزندانشان شکایت دارند . در این مطلب راهکارهایی را برای شما بیان می کنیم که با استفاده از آنها در زمان خواب درگیری کمتری با فرزندتان داشته باشید ...

 

ساعت مشخصی را برای خوابیدن کودک تان تعیین کنید

زمان مشخصی را برای خواب فرزندتان تعیین کنید و روی این ساعت پایبند باشید . محکم بایستید و به فرزندتان بگویید راس این ساعت باید به رختخواب برود . شاید او برای روزهای اول با ناله و شکایت و گاهی التماس از شما بخواهد زمان بیشتری بیدار بماند اما شما روی تصمیم تان قاطع باشید و گاهی اجازه دهید چند دقیقه بیشتر بیدار بماند .

اگر فرزندتان عادت کرده است که دیر وقت بخوابد درگیری بیشتری با او خواهید داشت . کودکی که خسته است و می خواهد به زور نخوابد زمان زیادی طول می کشد تا خوابش ببرد و در طی شب به دفعات بیدار می شود و روز بعد کسل و خسته خواهد بود .

به تدریج زمان خواب کودک را تنظیم کنید . اگر روز اول ساعت 10 شب به خواب می رود و می خواهید این ساعت را به 9 برسانید ، ابتدا ساعت 9 و نیم را برای او مشخص کنید و به تدریج این ساعت را طی چندین شب به 9 برسانید . این تغییر تدریجی ساعت خواب کودک را مجاب می کند که در مقابل شما مقاومت کمتری نشان دهد .

 

کارهایی که باید قبل از خواب انجام دهد را مشخص کنید

الگویی برای کارهای قبل از خواب او داشته باشید مثلا  اول دستشویی ، مسواک ، رختخواب .

از کودک تان بخواهید این کارها را منظم قبل از خواب انجام دهد . در روزهای اول برای او سخت است اما به تدریج به این روال عادت می کند و در همان ساعت مشخص کارهایش را انجام می دهد و به رختخواب می رود .

 

در زمان بازی یا مهمانی از کودک نخواهید به رختخواب برود

برای کودک شما سخت است که بعد از یک بازی هیجان انگیز یا در سرو صدای داخل یا خارج از منزل به رخت خواب برود . یک روال خواب که شامل 30-60 دقیقه زماان برای آرامش او است ، تعیین کنید .

در این زمان کودک باید از تلویزیون ، بازی ، کامپیوتر و سرو صدا دور باشد . نور باید طوری باشد که او بتواند کتاب بخواند یا نقاشی بکشد و یا درباره اتفاقاتی که در طول روز افتاده است با پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگترش صحبت کند .

هدف از این کار این است که کودک آرام شود و تخلیه هیجان در او صورت گیرد تا بتواند راحت به رخت خواب برود .

 

رخت خواب کودک تان جدا باشد

اگر کودک را عادت دهید در کنار خودتان بخوابد ، ممکن است نیمه شب که بیدار شود و شما را در کنار خودش نبیند وحشت کند . قبل از خواب چند دقیقه در رختخواب پیش او باشید و سپس اجازه دهید تنها بخوابد .

 

برای او جایزه در نظر بگیرید

یک جدول زمانی درست کنید و در یک ردیف روزهای هفته را بنویسید و در ردیف عمودی کارهایی که قبل از خوابیدن باید انجام دهد را بنویسید مانند مسواک زدن ، عوض کردن لباس ، پوشیدن لباس خواب و ...

هر وقت که کودک تان بدون مخالفت این کارها را انجام داد یک تیک در جدول بزنید . این کار را می توانید برای کودکان بزرگتر هم انجام دهید و برای هر امتیاز بالایی که در طول هفته به دست می آورد جایزه ای در نظر بگیرید .

لازم نیست خیلی هدیه گران قیمتی در نظر بگیرید ، یک جایزه کوچک و با ارزش هم می تواند انگیزه کودک شما را  افزایش دهد.

منبع :