آکاایران: کودکان باید شم اقتصادی داشته باشند

آکاایران: تربیت اقتصادی فرزندتان را نادیده نگیرید

کودکان باید شم اقتصادی داشته باشند

اختصاصیآکا ایران:   

خیلی از والدین تلاش می کنند برای فرزندان شان تمام شرایط و امکانات را فراهم کنند تا آنها مهارت هایی چون ورزش ، موسیقی ، زبان و ... را آموزش ببینند اما کمتر پدر و مادری به فکر آموزش بنیادی ترین موضوعات زندگی انسان ها یعنی اقتصاد یا شم اقتصادی داشتن می باشد .

توانایی مدیریت امور اقتصادی فردی از مهم ترین درس هایی است که باید به کودکان آموزش داده شود . البته مدارس و آموزش و پرورش نیز در این راه نقش تعیین کننده ای دارند اما والدین باید به صورت شخصی آموزش های موثری را به کودکان شان بدهند . در ادامه راه کارهایی بیان می شود تا به شما در این مسیر کمک کند .

برای آگاه کردن کودک دست به کار شوید

متخصصان و روانشناسان معتقدند اولین باری که کودک متوجه می شود پول برای این است که با آن چیزی بخرید ، زمانی است که او باید مطالب بیشتری را درباره اقتصاد بداند . مثلا با کودک در این باره که پول از کجا می آید و چگونه خرج می شود حرف بزنید و اصلا نگران این مساله نباشید که او متوجه حرف های شما نمی شود .

به کودک تان پول توجیبی بدهید

بچه ها باید متوجه شوند و یاد بگیرند که چطور برای پول خرج کردن مستقل شوند. پس نیاز دارند پولی را به صورت اختصاصی متعلق به خود بدانند . این راهکار سبب می شود تا کودک قبل از این که خود درآمدی به دست آورد ، تجربه ای درباره خرج کردنش داشته باشد. متخصصان و روان شناسان معتقدند سال اول دبستان بهترین زمان برای پول توجیبی داشتن است. همان گونه که در سنین بزرگسالی در زمینه مسائل اقتصادی اشتباه می کنیم، باید بپذیریم که فرزندان مان هم در نخستین گام ها دچار اشتباه خواهند شد.

تربیت اقتصادی فرزندتان را نادیده نگیرید -آکاتربیت اقتصادی فرزند

چقدر پول توجیبی به کودکانمان بدهیم ؟

بر طبق تحقیقات برای کودکان 3 تا 8 سال هفته ای 10 هزارتومان و برای کودکان 9 تا 11 سال هفته ای 15 هزارتومان کافی است . در واقع در این سنین کودک قرار نیست با پول توجیبی خرج وسایل مدرسه ، هدیه دوستان و ... بکند . او قدم های نخست را برای این که با پولش چه کار کند را بر می دارد . حتی می توانید به کودک تان پس انداز کردن را یاد بدهید ، به او قلکی بدهید و بگویید می تواند پولش را پس انداز کند .

برای کودک تان حساب بانکی باز کنید

برای این که متوجه شوید کودک در زمینه مالی و اقتصادی چگونه است ، این است که اجازه دهید وارد عمل شود . برای او یک حساب بانکی باز کنید و به او بگویید مسئولیت حساب و مبلغی که در آن واریز می شود با توست . در پایان هر ماه از او بپرسید با پولهایش چه کار کرده و لیستی در این باره از او بخواهید . این کار باید از سنین نوجوانی کودک شروع شود.

درباره خواستن و احتیاج با او حرف بزنید

باید به کودک تان بیاموزید در خرج کردن و اقتصاد اولویت اول نیاز به خرید وسیله ضروری است و دومین اولویت خواستن و آرزوی چیزی داشتن است. باید درباره این مساله با همسرتان صحبت کنید و از تجربه هایتان بگویید و در نهایت درباره این مساله تصمیم بگیرید.

تربیت فرزندان

در خرج کردن الگوی خوبی برای کودک باشید

باید بدانید عملکرد والدین از حرف های آن ها مهم تر است . وقتی خودتان ولخرج هستید چطور می خواهید به او بگویید پول هایت را پس انداز کن ؟! درباره تصمیمات مالی که کودک هم می تواند آنها را گوش کند در حضورش صحبت کنید مثلا صحبت کردن درباره پول آب و برق و تلفن یا شارژ ساختمان که کودک هم در آنها نقش دارد .

به کودک آموزش عملی دهید

باید زمانی را به خرید مواد غذایی و وسایل شخصی به کودک تان اختصاص دهید . مسئولیت خرید بعضی از وسایل را به کودک واگذار کنید و خودتان هم همراهش باشید . نباید به یک باره حجم زیادی از مسئولیت های مالی را روی دوش کودک بیندازید بلکه این کار را قدم قدم انجام دهید.

منبع :