آکاایران الهام فخرایی-بخش خانواده ایرانی آکا ایران

آکاایران: چگونه دختران توانمند تربیت کنیم؟

شما هم احتمالا این جمله را شنیده اید که برای والدین دختر یا پسر بودن تفاوتی ندارد و آنها در هر دو حال فرزندشان را دوست داشته و خود را برای حمایت و همراهی فرزند و تحقق یک زندگی خوب برای او متعهد می بینند. اما قطعا تایید می کنید که به یک اندازه دوست داشتن به معنای این نیست که در ارتباط و تربیت با آنها روش ها یا حساسیت های یکسانی را باید لحاظ کرد. البته بخشی از این موارد در هر دو جنس مشترک است، اما بخش دیگر را باید متناسب با نیازها و ویژگی های جنسیتی لحاظ کرد. از طرفی این ملاحظات باید به گونه ای باشد که در ادامه رشد و بهبودی پایا و ماندگاری را برای فرزندمان به بار آورد و نه صرفا مقطعی؛ چرا که فرزندانمان را برای آینده تربیت می کنیم. از همین رو در نوشتار فعلی می خواهیم چند نکته  را که در تربیت و ارتباط با دختران لازم است در نظر داشته باشیم با هم مرور کنیم.

عزت نفس

یادتان باشد تجربه ها و دیدگاه های او را به رسمیت شناخته و سعی کنید دنیایش را بشناسید، کشف کنید و ارزش ببخشید

داشتن این ویژگی برای هر انسانی فارغ از جنسیت لازم است، اما برای دختران با توجه به محدودیت ها و کلیشه هایی که در فرهنگ های مختلف وجود دارد، ضروری تر. عزت نفس یک ویژگی کلیدی در موفقیت و توانمندی دختران محسوب می شود؛ هر چه بیشتر، بهتر. دختری که درباره ی خود باور مثبتی دارد، آمادگی بیشتری برای پذیرش فرصت ها و افزایش توانمندی هایش خواهد داشت. اما در نقطه ی مقابل، عزت نفس پایین احساس گناه و کاستی را به او می دهد و مانع می شود تا شایستگی های خود را ببیند و پذیرا باشد. به جای آن به سادگی از ارزش هایش بخاطر دیگری صرف نظر می کند و انتخاب های هوشمندانه ای نخواهد داشت.
برای این منظور باید بدون قید و شرط او را دوست داشته باشید؛ به خاطر خودش و آن چیزی که هست. نه آن چیزی که شما دوست دارید بشود.

اعتماد بنفس

اعتماد به نفس یعنی اینکه من می توانم به خوبی از پس کاری بر بیایم. رسیدن به این باور ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس فرد و ارزشگذاری روی خودش دارد. اما برای تقویت این جنبه لازم است شرایطی را فراهم کنید که بتواند توانایی هایش را بهبود ببخشد.
فهرستی از علاقه مندی ها و توانایی های دخترتان  تهیه کنید و شرایطی فراهم کنید که هر سال حداقل روی پرورش یک مورد بطور ویژه تمرکز کنید. در این مورد حتما نظر و خواست او را جویا شوید. قرار نیست همه ی بچه ها از توانایی یا علاقه مندی یکسانی برخوردار باشند. قرار است هر کس در زمینه ای که میتواند و می خواهد، بهترین چیزی که می تواند بشود.

پاسخگو باشید!

برای حمایت از دخترتان باید بتوانید ارتباط خوبی با او داشته باشید و برای این منظور باید ارتباطتان را حفظ کنید. او را ببینید و بشنوید. سعی کنید مرتب به او بازخورد بدهید؛ او را در جریان مسایل و تصمیم گیری هایتان قرار بدهید؛ بخصوص در مورد چیزهایی که مشخصا به خودش مربوط می شود. بازخورد دادن در اینجا به معنای نصحیت کردن و عیب جویی نیست، همچنانکه تشویق کردن های غیرواقعی، قلابی و افراطی هم کارساز نیست.
بازخورد دادن و پاسخگو بودن تلاش شما برای در دسترس بودن و البته بیان برداشت شخصی تان از او و رفتارهایش است. هیچ فرصتی را برای تحسین کردن از دست ندهید. اما تحسین ها را متوجه ی آنچه هست و برای آن تلاش کرده بکنید. می توانید او را بخاطر مهارت های اکتسابی فکری، اجتماعی یا جسمانی اش تحسین کنید. دقت داشته باشید تاکید صرف بر زیبایی یا هوش از او دختر توانمندی نخواهد ساخت، همچنان که قرار نیست تنها هدفش در زندگی مسابقه دادن و کسب مقام باشد. موفقیت شکلهای متنوعی دارد.
همچنین درباره ی رفتارهای خودتان و رابطه تان بازخورد متقابل بگیرید. بگذارید دخترتان در کنار شما احساس امنیت کند و اطمینان داشته باشد که وقتی حرفی برای گفتن دارد؛ کاملا شنیده می شود. البته شنیده شدن و درک شدن به معنای پذیرش دیدگاه غلط و نظر یکسان داشتن نیست.

درک کنید!

فهرستی از علاقه مندی ها و توانایی های دخترتان  تهیه کنید و شرایطی فراهم کنید که هر سال حداقل روی پرورش یک مورد بطور ویژه تمرکز کنید

دختر شما ممکن است انتخاب ها یا علایق متفاوتی داشته باشد و البته این احتمال وجود دارد که در برخی موارد این گزینش ها واقعا عاقلانه نباشد، اما واکنش شما می تواند باعث شود این راه ارتباطی برای همیشه یا تا مدتها بسته بماند و رابطه را دچار آسیب کرده و هر دو طرف از موهبت های ارتباط بی بهره بمانید.
یادتان باشد تجربه ها و دیدگاه های او را به رسمیت شناخته و سعی کنید دنیایش را بشناسید، کشف کنید و ارزش ببخشید. اگر اعتماد و پذیرش در این رابطه وجود داشته باشد و اطمینان از اینکه مورد قضاوت قرار نمیگیرد یا شما تصورتان درباره ی او منفی نمی شود، به راحتی می تواند مسایل و دغدغه هایش را با شما در میان بگذارد. 
بنابراین از موضع برتر با دخترتان صحبت نکنید و تاکید کنید که همیشه راه برای گفتگو و پیدا کردن راه حل مناسب باز است.

دخترانگی هایش را ببینید و رشد دهید

هنوز هم در بسیاری از جوامع مهمترین مشکلی که یک دختر می تواند با آن روبرو باشد؛ جنسیت و دختر بودنش است. جنسیت همیشه موهبت های فراوانی با خود همراه دارد؛ در حالیکه برخورد اشتباه، بررسی نشده و کلیشه ای ما بعنوان والدین ممکن است این موهبت را ناکارآمد سازد. باید تلاش کنید ضمن آگاهی بخشی درباره جنسیتش و دادن اطلاعات لازم بهداشتی در چارچوب سن دخترتان، ارزش های او را نیز تقویت کرده و افق های زندگیش را فراتر از کلیشه ها برایش روشن کنید.
او را تشویق کنید نیازهایش را بیان کند، خواسته هایش را دنبال کند و دختر بودن را یک محدودیت فرض نکند. دختران و زنان موفق دنیا را به او نشان بدهید و یادش بدهید هرگز به خاطر دختر بودن در موضع ضعف یا قربانی قرار نگیرد.

در پایان به دو نکته توجه کنیم: 

1. برای پرورش یک دختر توانمند خودمان هم باید توانمندی را تمرین کنیم، هرگز در یک نقطه متوقف نشویم.
2. مرتب به خود یادآوری کنیم توانمندی یعنی همه ی آن چیزی که می توانم و می خواهم بشوم!
چگونه دختران توانمند تربیت کنیم؟
 -آکا
چگونه دختران توانمند تربیت کنیم؟
 -آکا
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره آکا ایران مراجعه نمایید .

منبع :