آکاایران: کشف کردن را به کودک یاد دهید

یک مربی کودک در کردستان معتقد است: هرچه را که کودک خود کشف کند و در آن دخالت فعالانه و خودانگیخته داشته باشد، عمیق تر درون سازی می شود.

آکاایران: کشف کردن را به کودک یاد دهید

فاطمه صفره با اشاره به اینکه کودکان باید تشویق به کشف کردن شوند، توضیح داد: روش اکتشافی به کودک این فرصت را می دهد که همه چیز را خود تجربه و اختراع کند.
وی افزود: وقتی که تربیت زمینه ساز شرایطی باشد که خود فرد به شکوفایی استعدادهایش بپردازد، این یادگیری یک یادگیری واقعی خواهد بود. والدین و مربیان باید شرایطی را فراهم سازند که دسترسی و بازنمایی برای یک شرایط فراهم شود و کودک خود قادر به پی بردن به طبیعت و استعدادهایش شود.
صفره بیان کرد: وقتی مسائل در دسترس کودک قرار می گیرد دیگر او برای کشف و درگیری ذهنی با مسائل خود را به زحمت نمی اندازد و در واقع قدرت ابداع و تفکر خلاق از او سلب خواهد شد.
وی ضمن تأکید بر عدم استفاده از آموزش های طوطی وار، بیان کرد: والدین نباید هرگز با روش نصیحت های مستقیم و لفظی، استدلال منطقی را به کودک انتقال دهند چرا که در این روش تنها جنبه های برونی و حفظی این تربیت منتقل می شود.
وی با اعلام اینکه روش اکتشافی به کودک این فرصت را می دهد که همه چیز را خود تجربه و اختراع کند، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این مهم، والدین و مربیان باید به صورت آهسته و صبورانه عمل کنند تا بتوانند نتیجه مطلوب را کسب کنند.
این مربی کودک یادآور شد: برای هر رشد و تحولی یک سرعت بهینه وجود دارد که افراط در آن همان قدر زیان بخش خواهد بود که کندی بیش از حد در آن.
.

منبع : tebyan.net