bxs1
bxs2
بخش خانواده ایرانی تبیان

البته خیلی سخت است که به گریه کردن کودکتان نگاه کنید اما یادتان باشد وقتی او را تنبیه می کنید، او نباید از آن تنبیه لذت ببرد. مثلا وقتی به عنوان تنبیه به کودکتان می گویید « برو به اتاقت و 20 دقیقه در آنجا بمان»، ممکن است او به اتاقش برود و با توجه به حرف شما 20 دقیقه را هم در اتاق بگذراند اما در این مدت با اسباب بازی هایش مشغول باشد. بنابر این، این تنبیه برای او لذتبخش نیز هست!

وقتی به کودکان می گویید کاری را انجام نده و او فورا به گریه می افتد، شاید یکی از دلایل احتمالی اشک هایش این باشد که او احساس می کند شما سرزنشش کرده و با کارش مخالفت می کنید. بچه ها در این سن خیلی حساس و زودرنج هستند، بنابر این دیدن اخم بزرگتر ها برایشان خیلی سخت است.

همچنین بچه ها دوست ندارند «نه» بشنوند و به هر شکلی که بتوانند اعتراض و شکایت خود را به آن نشان می دهند. در این مواقع ممکن است کودکتان گریه کردن را انتخاب کند، رفتاری نسنجیده که وقتی کم سن تر بود می کرد.

سعی نکنید با توجه بیش از حد، به این حرکتش پاسخ بدهید، چه توجه منفی و چه توجه مثبت. از جمله آرام کردن کودک یا تشدید کردن اوضاع و تبدیل آن به یک دعوای تمام عیار پدر و مادر و کودک. به هر حال او یاد می گیرد اگر چه گریه کردن طبیعی است، لزوما مشکلی را حل نمی کند. هرچقدر می توانید آرام باشید و صبر کنید تا این طوفان تمام شود. زمانی که کودکتان موفق شد این اخلاق خود را مدیریت کند و وقتی شما تنبیهش می کنید یا به او گفتید کاری را انجام ندهد، به گریه نیفتاد، او را برای اینکه بزرگ شده و به حرف های شما خوب گوش می کند، تشویق کنید. بنابر این وقتی بزرگ می شود، زمانی که شما می خواهید بهترین روش های رفتاری را به او یاد بدهید کمتر داد و بیداد می کند.

.

منبع :