آکاایران: خشونت تنها کتک زدن کودک نیست

اعمال خشونت های روانی نسبت به کودک آثار مخرب تری را در مقایسه با خشونت های جسمانی در او ایجاد می کند.

آکاایران: خشونت تنها کتک زدن کودک نیست

محمود بیات روان شناس و مشاور اظهارداشت: خشونت نسبت به کودک تنها تنبیه بدنی و کتک زدن او نیست، بلکه انجام برخی رفتارها نیز تحت عنوان خشونت روانی در برابر فرزند محسوب می شوند.


وی تأکید کرد: زورگویی و تمسخر از سوی والدین، توهین های شدید، تهدید، تحقیر، بی محلی و بی تفاوت بودن نسبت به فرزند، توقع بیش از حد توان از لحاظ جسمانی، روانی و آموزشی از جمله برخی از انواع خشونت های روانی نسبت به کودک است.


بیات افزود: یکی از بدترین انواع خشونت های روانی در مقابل کودک، مقایسه کردن و سرکوفت زدن آثار خلاقانه و یا انجام کارهای خوب همسالان، دوستان و به ویژه خواهر یا برادرش نسبت به او است.


این روان شناس در پایان گفت: هیچ گاه جملاتی مانند تو هیچ وقت نمی توانی مانند خواهرت داستان های خوبی تعریف کنی و یا چرا سعی نمی کنی مانند برادرت نقاشی های زیبا بکشی را به فرزندتان نگویید، چرا که این کار به معنای واقعی، باعث نابودی خلاقیت و اعتماد به نفس در او می شود.

.

منبع :