آکاایران: یاد دادن ارزش پول به کودکان

با فشار دائمی و مضاعفی که امروزه مصرف گرایی به زندگی ها اعمال می کند، برای فرزندان مان دشوار است تا درک کنند که هر ماه فقط مقدار مشخصی پول در اختیار خانواده قرار می گیرد. به عنوان والدین ما نمی خواهیم همیشه به آنها نه بگوییم. اما هم زمان ما سرمایه و موجودی کافی برای انجام هر کاری را در اختیار نداریم.

با وجودی که اصلاً نمی خواهیم فرزندان مان به هیچ وجه در مورد اوضاع مالی مان نگران باشند یا بترسند.

بخش خانواده ایرانی تبیان

آکاایران: یاد دادن ارزش پول به کودکان

فرزندان را در تصمیمات مالی مشارکت دهید

قطعا یکی از چیزهایی که می تواند به فرزندان تان کمک کند تا ارزش پول را درک کنند، این است که در مقابل آنها در خصوص تصمیمات مالی تان صحبت کنید. اغلب مواقع ما یا در خلوت و به طور خصوصی یا حتی صرفاً در ذهن مان در مورد پول صحبت می کنیم. برای مثال، زمانی که در بقالی هستید و قیمت دو محصول را در ذهن تان سبک و سنگین می کنید، می توانید در مورد آن دو محصول، قیمت هایشان و دلیل انتخاب تان با او صحبت کنید.

پاداش دخیل کردن کودکان در تصمیمات مالی این است که شما و همسرتان را تشویق می کند تا بیشتر در خصوص مسائل مالی صحبت کنید. بنابراین همزمان که چیزهایی را به فرزندان تان می آموزید چیزهای بسیار زیادی را نیز خودتان فرا می گیرید.

به آنها فرصت تصمیم گیری بدهید

بهتر از صرفا شنونده بودن این است که به فرزندان تان کمک کنید تا با شما در خصوص گرفتن تصمیمات مشارکت و همراهی کنند. همانند همان مثالی که در مورد سوپر مارکت عنوان کردیم. زمانی که شما تمایزات دو محصول را با آنها در میان می گذارید آنها می توانند در انتخاب و تصمیم گیری به شما کمک کنند. بعد زمانی را صرف کنید تا تصمیم خود و بد را مرور و بازنگری کنید. بله ممکن است این کار زمان زیادی از شما بگیرد، اما آنچه آنها از این کار می آموزند قطعا ارزشی بیش از این چند دقیقه زمانی که صرف کردید را دارد.

به او انتخاب هایی که دارد یادآور شوید، اما نهایتا بگذارید خودش تصمیم آخر را بگیرد. برخی از بزرگترین و بهترین درس هایی که ما از مسائل مالی گرفته ایم برگرفته از تجاریمان است. بنابراین بگذارید آنها هم درس های بزرگ را از مقدار پول های اندک کسب کنند.

گام نهایی: برنامه ریزی 

بحث کردن و تصمیم گیری در خصوص امور مالی راه را برای گام بعدی فرزندتان هموار می کند، خصوصا کودکان بزرگتر درک می کنند که شما چه اهداف بزرگتری دارید و چگونه به آنها دست خواهید یافت. این کار به آنها می آموزد که چه طور پس انداز کردن می تواند آنها را به آنچه می خواهند برساند، چه طور می توانند به چیزهای بزرگتر و مهم تر فکر کنند و به آنها کمک می کند تا نگرش من از پس هر چیزی بر می آیم را شکل بدهد. همچنین به آنها کمک می کند تا تمایزی بین آنچه می خواهند و آنچه نیاز دارند قائل شوند.

برای مثال، شما تصمیم دارید تابستان به مسافرت بروید و دو جای مختلف را مد نظر دارید از فرزندان تان بخواهید تا با مد نظر قرار دادن هزینه ها مکانی را انتخاب کنند و سپس همفکری کنند که چه هزینه ها و خرج هایی را می توانید حذف کنید تا به این هدف برسید، یا حتی چه کارهایی می توان انجام داد تا به میزان پول افزود.

نهایتا هدف این است که به فرزندان مان بیاموزیم که ما صرفا می توانیم از بخشی از پول مان استفاده کنیم و تصمیمات هر روزه ما بر آنچه می توانیم انجام دهیم تأثیرگذار است. بدون متوسل شدن به داد و فریاد و عنوان کردن اینکه ما که پول بارو نمی کنیم یا پول علف خرس نیست می توانیم با دخیل کردن فرزندان مان در تصمیمات مالی به آنها درس های ارزشمند و مفیدی در خصوص امور مالی بیاموزیم و اطمینان بیاییم که فرزندان مان ولخرج نیستند.
.

منبع :